Brunnberg & Forshed – ett anrikt kontor i tiden

Brunnberg & Forshed är ett av Sveriges äldsta kontor med ursprung i Curmans Arkitektkontor från 1950-talet. Kontoret har det uttalade målet att sätta människans behov i centrum och skapa arkitektur med en tydlig mänsklig och social dimension. Stadsutveckling, bostäder, arbetsplatser och inredning är de områden kontoret specialiserat sig på. Redan på 70-talet ritades Grimsta By i Upplands Väsby, ett område som då bröt mot den förhärskande storskaligheten. Uppmärksammade bostadsprojekt är bl a St Eriksområdet, Filmstaden, Nybodahöjden, Bo93-projekten på Stumholmen, östra Kvarnskogen och Skanörs Vångar och nu aktuella Svea Fanfar vid Musikhögskolan. Inom industri- och kontorssektorn finner vi exempelvis Marabous och Astras huvudkontor, kontorshus i Kista och Lärarhögskolan och Signalfabriken i Sundbyberg. Vi hälsas välkomna på kontoret av Ludmilla Larsson, vVD på företaget och några av hennes kollegor. Vi bjuds på vin.
TID & PLATS: Onsdagen den 9 december kl. 18.00. Kungsholms Strand 135A.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer

Nya Arkitektskolan – Stockholms vackraste hus?

I våras besökte vår förening den gamla Arkitekturskolan, ett av många ansett som Stockholms fulaste hus, men också älskat av generationer av arkitektelever! Nu ska vi besöka den helt nya byggnaden inom KTHs campus, dit skolan flyttat efter nästan 50 år på Östermalmsgatan. Den nya A-skolan är ritad av Tham & Videgård och är en av fyra nominerade både till årets Kasper Salin-pris, den finaste arkitekturutmärkelsen i Sverige, och till tidningen Byggindustrins Årets Bygge.
Genom flytten till campus väntas arkitektskolan få ökade kontakter med övriga institutioner och större samverkan med andra kunskapsfält inom högskolan. Byggnaden är infogad på en trång triangelformad gård mitt i den kulturhistoriskt skyddade miljö som Erik Lallerstedts tegelarkitektur utgör. Den har fått en egen tydlig identitet i en friliggande byggnad och exteriören får sin karaktär av de stora glasytorna i kombination med det roströda stålet.
Interiören är tänkt som en fullskaleverkstad, med ytskikt och detaljering i tåliga material som åldras vackert och enkelt kan repareras vid behov. Arkitekterna har eftersträvat en grundstruktur som ger flexibilitet: en stomme med ett antal stora rum, som kan möbleras och underindelas för att följa verksamhetens föränderlighet. Vi visas runt i byggnaden av Marcus Aerni som är arkitekt och lärare på skolan.
TID & PLATS: Tisdagen den 17 november kl. 16.30 respektive kl 18.00, Osquars Backe 5
AVGIFT: 150 kr
ANMÄLAN: Ange vilken av visningarna du önskar

Asplunds stadsbibliotek, revisited

Nu ska vi titta närmare på Stockholms stadsbibliotek, en byggnad som är intressant inte bara som ett mästerverk utan också som ett uttryck för en stilmässig brytningstid i svensk arkitektur. När biblioteket stod klart 1928 hade det blivit ett av de främsta exemplen på svensk tjugotalsklassicism, “Swedish grace”. Det skulle komma att bli arkitektens sista storverk i denna stil. Längorna vid bibliotekets entré mot Sveavägen har redan klara funktionalistiska drag och två år senare, på Stockholmsutställningen 1930, hade Asplund helt gått över till funktionalismen. Bibliotekets behov av upprustning och utveckling har lett till omfattande tankemöda och långa processer. En internationell arkitekttävling 2006 om en tillbyggnad lockade hundratals deltagare men ledde inte till något genomförande och idag väntar ett nytt ombyggnadsförslag på beslut. Arkitekt Karin Winter kan allt om denna byggnad och tillsammans med bibliotekets Ewa Andersson får vi gå genom stängda dörrar och uppleva Asplunds detaljrikedom och helhetstänkande i annars slutna rum.
TID & PLATS: 26 januari 2016 kl 16.00 resp. kl. 18.00. Vid trappans början på Sveavägen.
AVGIFT OCH ANTAL: 100 kr, högst 25 personer/visning
ANMÄLAN: Tidigast 15 december. Ange vilken av visningarna du önskar!