Stockholms centralstation

I oktober besöker vi Stockholms ombyggda Centralstation. På uppdrag av Jernhusen har Tengbom arbetat med denna omfattande ombyggnad som syftat till att modernisera stationen och förbättra byggnadens funktion och miljö. Ombyggnaden har genomförts i sju etapper under 2008 – 2015. Projektet har inneburit utmaningar för alla inblandade: Den gamla stationsbyggnaden är ett byggnadsminne, vilket givetvis inneburit många intressanta avvägningar mellan bevarandekrav, tillgänglighetskrav och andra funktions- krav. En kvarts miljon personer passerar dagligen centralstationen- och det skulle de göra även under ombyggnadsprocessen. Den ursprungliga Centralstationen invigdes 1871. Arkitekt var A W Edelsvärd. Byggnaden har sedan dess genomgått ett antal mer genom- gripande förändringar. En påbyggnad gjordes 1910 av arkitekten F Zettervall som också svarade för om- och tillbyggnaderna under 1920-talet. Vid en stor ombyggnad under 1950-talet rensades fasaden från sina renässansdetaljerna och ”ringen” i entréhallen togs upp. Mark Humphreys, kontorschef på Tengbom och ansvarig arkitekt för ombyggnaden berättar om projektet och guidar oss runt i byggnaden.

TID & PLATS : Måndag 23 november kl 19.00 (OBS tiden!!!) vid ”Ringen” i stora hallen.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer

Höstens föreläsningar: två böcker och en tv-serie

Även denna höst kommer vi att ordna tre föreläsningar. Den första och den sista föreläsningen knyter vardera an till en aktuell och spännande bokutgivning under sensommaren, medan den andra föreläsningen kopplar vi till en aktuell TV- serie. Således: Två böcker och en TV- serie. Liksom i våras äger föreläsningarna rum i Tekniska Nämndhusets hörsal första onsdagen i månaden kl 18.00 till ca 19.30.

AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/ gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med föreningen- och med arkitekturen!

SÖDRA ÄNGBY- MODERNISM, ARKITEKTUR, LANDSKAP

 

Södra Ängby
Södra Ängby

I höst kommer en bok om Södra Ängby, området som presenterats ovan. Boken samlar sig kring nio kapitel skrivna av några av de främsta experterna inom ämnet och som beskriver modernismens uppkomst och utveckling på kontinenten för att sedan landa i denna stockholmsförstad. Föreläsningen ger ett svep genom boken. Där får vi veta hur tankarna formades hos stadsplanerarna, hur de påverkads av de internationella influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland, vilka arkitekter som ritade husen, hur husen byggdes och var de nyinflyttade kom ifrån. Men i Södra Ängby kan vi också avläsa något annat. Vi ser reflektionen av ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen, som i sin tur studerades internationellt under benämningen Sweden – the middle way. Det var en tid när Sverige var världens modernaste land. Föreläsningen kan ses som en fördjupning av de intryck och informationer som givits vid septembervandringen, men förutsätter givetvis inte att man var med på denna. Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor och en av bokens fyra redaktörerna kommer att hålla denna föreläsning.

TID: Onsdagen den 7 oktober.

FRÖKEN FRIMANS STOCKHOLM

mästersam-högTV-serien Fröken Frimans krig (från 2013) bygger på en sann historia från 1905. Det är berättelsen om några stockholmskvinnor som under ledning av lärarinnan Anna Whitlock (verklighetens fröken Friman) bildade en kooperativ matbutik som de kallade Svenska Hem. Det blev en spännande kamp. För hur gör kvinnor som varken har rösträtt eller egna pengar? När de får alla Stockholms manliga handlare emot sig? Trots motståndet fanns efter 10 år fem butiker i Stockholm och över 3000 medlemmar. Selma Lagerlöf, Ellen Key, Elin Wägner – ”alla” den tidens kända kvinnor var med! Den första butiken låg på Jakobsbergsgatan 6 och flyttades senare till Mäster Samuelsgatan 3. Såväl Vasastan som Kungsholmen, Södermalm och Lidingö fick butiker innan Svenska Hem gick ihop med Konsum Stockholm år 1916. Journalisterna Monika Björk och Eva Kaijser har skrivit boken som TV-serien bygger på. De kommer och berättar historien om vad som hände i verkligheten med kvinnorna, butikerna och den kamp för kvinnornas rösträtt som alla samtidigt deltog i. TV-serien återkommer med nya avsnitt i jul.

TID: Onsdagen den 4 november.

ATT SKRIVA OM 1000 ÅR AV SVENSK ARKITEKTUR

bedoirebildDen svenska arkitekturens historia är namnet på Fredric Bedoires nya praktverk där Sveriges historia beskrivs genom arkitekturen. I det första bandet (1000 – 1800) vävs byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik samman med social utveckling och ekonomiska konjunkturer alltifrån kristnande och riksbildning fram till att industrialiseringen förändrar världen. I det andra bandet (1800- 2000) följer vi den begynnande industrialiseringen fram till dagens nyliberala, postindustriella samhälle. På höstens tredje och sista föreläsning kommer Fredric Bedoire att tala om själva arbetet med att skriva om 1000 år av svensk arkitektur. Han kommer särskilt att fokusera på arkitekturfotografiets betydelse och förändring under mer än 150 år. Fredric Bedoire var tidigare universitetslektor och föreståndare i arkitekturhistoria vid KTH och är professor emeritus från Konsthögskolans arkitekturskola och författare till ett stort antal intressanta och uppmärksammade böcker.
TID & PLATS: Onsdagen den 2 december kl. 18.00. Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
AVGIFT: 150 kr betalas på plats om man inte betalat för hela serien. även icke-medlemmar är välkomna.