Onsdagsföreläsning

Då ska vi få veta mer om tankarna som formades hos stadsplanerarna, hur de internationella influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland påverkade, vilka arkitekterna som ritade husen var, hur det gick till när husen byggdes och var de nyinflyttade kom från. Men i Södra Ängby kan vi också avläsa något annat. Vi ser reflektionen av ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen- Det var en tid när Sverige var världens modernaste land. området, Thorbjörn Andersson, redaktör för den ovan nämnda boken samt någon/ några av de författare som medverkar i boken medverkar under kvällen.

Tid: onsdag 7 oktober kl. 18
Kostnad: 150 kr.
I nästa Medlemsbrev preciseras programmet ytterligare.

 

Sensommarvandring i Södra Ängby

Södra Ängby, den vita staden (1934-40), är en villaförstad som består av drygt 500 villor utströdda på två berg vid Mälarens norra strand. Området är Europas största område med enfamiljshus i en alldeles egen och regional tolkning av den internationella funktionalismen, ibland kallad nordisk funktionalism. Under denna vandring får vi, förutom att höra om områdets historia även ett unikt tillfälle att komma in i två av de mera bemärkta villorna, vilka presenteras av sina ägare. På Pilos väg hälsar vi på hos familjen Johansson som bor i ett av de arkitektoniskt mer välkomponerade husen (arkitekt Edvin Engström). På Molinvägen hälsar vi på hos familjen Källenius, som bor i områdets största villa, ett spektakulärt hus ett närmast teatermässigt rumsligt upplägg (arkitekt Björn Hedvall). Vår guide på den drygt kilometerlånga vandringen är Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor.

TID & PLATS: Måndagen den 14 september. Samling kl 18.00 vid Ängbyplans T-banestation och avslut vid Islandstorgets (båda Gröna linjen).
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 50 personer

Lördagsutflykt till Upplands Väsby

Upplands Väsby är en expansiv och växande kommun som är framsynt och engagerad i bostads- och stadsbyggnadsfrågor. Nu är vi välkomna att ta del av deras planering och besöka några områden inom kommunen. Vi börjar på samhällsbyggnadskontoret i Väsby centrum där vi möter vår värd bygglovchefen arkitekt Erik Olsson som ger en överblick över aktuella planeringsfrågor, bl a om det stora omvandlingsarbete som pågår i kv. Fyrklövern intill centrum. Därefter promenerar vi längs Centralvägen, kommunens nya ”stråk”, till Messingen (White arkitekter) vid stationen. Detta är en viktig satsning i det nya Upplands Väsby med ett kommande kulturkomplex som startat med kommunens gymnasieskola och fått Stora Samhällsbyggnadspriset 2012. Efter lunch i åker vi med buss till områden som en gång visades vid den första bostadsmässan Bo85, Grimsta by och Carlslund, och andra mer nutida som Baldersvägen och Wäckare Äng.
TID & PLATS: Lördagen den 26 september. Samling vid Klarabergsviadukten vid Centralen kl.9.00. Bussen återvänder till stan vid 16-tiden.
AVGIFT: 550 kr, inklusive lunch. Anmälan och inbetalning senast den 14 september.