Arkitekturskolan – Stockholms fulaste hus?

Arkitekturskolan ska i höst flytta till nybyggda lokaler inom KTH – och därmed lämna den byggnad på Östermalmsgatan som uppfördes för skolan i tidens anda 1967-69. Arkitekten var Gunnar Henriksson, lärare på skolan och senare stadsarkitekt i Stockholm. Byggnaden ersatte det tidigare Östermalmsfängelset – och Fredrik Bedoire antyder i boken Stockholms byggnader en anknytning till det i den slutna entréfasaden av enkla betongblock. Motstående fasader är däremot öppna i glas, koppar och trä, något som dock förstörts i en brand 2011. Idag är byggnaden klassificerad som ”synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”, den högsta klassen. Akademiska Hus har beslutat att bevara byggnaden och omvandla den till en plats för möten mellan näringsliv och akademi. Vi vandrar runt i byggnaden med arkitekt SAR/MSA Leif Brodersen som varit prodekan på skolan och hans kompanjon i arkitektkontoret 2BK, arkitekt SAR/MSA Per Kraft, som är ansvarig arkitekt för ombyggnadsarbetet. Vi har också en möjlighet att titta på den elevutställning som pågår under perioden.

TID: Torsdagen den 4 juni, kl. 18:00.
PLATS: Hallen vid huvudentrén mot Danderydsplan
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se

En vårvandring: Västertorp och konsten

Berättelsen om Västertorp som samhällsbyggande och om konsten där är berättelsen om efterkrigstidens svenska folkhemsbygge. I efterkrigstiden sattes människan i centrum och det fanns en öppenhet för konst och hur den skulle användas. När så byggmästaren Fritz H Eriksson, en av samtidens stora i konstvärlden med mottot ”Konst för alla”, satte spaden i jorden började konstlivet snart att blomstra i Västertorp. En skulpturpark utan like växte fram, byggnader dekorerades med fresker och mosaiker. Konstnärer, som Vera Nilsson, Otte Sköld; Randi Rischer och Pierre Olofsson, alla ville de vara med och skapa det nya idealsamhället. Det byggdes ateljéer och Arne Jones, Torsten Renqvist och andra flyttade hit. Vid vår rundvandring i området guidas vi av konservatorn och författaren Richard Larsson, som bl a skrivit boken Konsten och Västertorp (Bokförlaget Langenskiöld, 2013) och som just handlar om konstlivet de fem första åren av 1950-talet i förorten Västertorp. Boken kan köpas för 100 kr på turen.

TID: Tisdagen den 28 april, kl. 18:00.
PLATS: T-banestation Västertorp, Norra utgången. Samling vid fontänen på torget
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se