Vänföretag

Föreningen har ett 60-tal medlemsföretag som medverkar i föreningens och ArkDes´arbete för engagemang och kunskap inom stadsbyggnad, arkitektur och annan rumslig design!

Sidan är under uppbyggnad.