Kategoriarkiv: Vandring

LÖR 28 sep
ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

Lasse Vretblad och Anders Bergkrantz på Halmstadsvägen i Björkhagen.
Lasse Vretblad och Anders Bergkrantz på Halmstadsvägen i Björkhagen.

Runt sekelskiftet duggade byggskandalerna tätt med obeprövade fasadkonstruktioner, fukt- och mögelskador. Arkitekterna Anders Bergkrantz och Lasse Vretblad  tog det som ett tecken på att det var dags att ta saken i egna händer och bygga med kvalitet, hus som skulle stå pall i 1000 år. Tjocka dubbelmurade väggar, massiva träbjälklag och välisolerade yttertak. ”När arkitekterna själva får bestämma blir en pålitlig konstruktion viktigare än vräkig finish”, stod det i Svenska Dagbladet om parets första egna radhusprojekt i Björkhagen. Att bygga i egen regi innebar att de tvingades anta nya roller och ta ansvaret hela vägen. Projekten blev kontorets forsknings- och utvecklingsavdelning, där de kunde testa idéer i praktiken, som det var svårt att få med de stora byggbolagen på.

Mellan 2001 och 2015 genomförde de tre radhusprojekt i Söderort. Vi besöker det första och det sista, båda på Halmstadsvägen i Björkhagen. Projekt nummer två, på Dalgårdsvägen i Enskededalen, blev för övrigt framröstat som årets Stockholmsbygge 2011.

TID OCH PLATS
Lördag den 28 september. Vi samlas kl 10.00 vid utgången från Björkhagens Tunnelbanestation. Promenaden kan ta upp till fyra timmar.
ANMÄLAN OCH AVGIFT
Max 30 deltagare. Förhandsanmälan krävs. Avgift på 100 kr.

ONS 4 SEP
HAGASTADEN – VISION OCH VERKLIGHET

Hagastaden
Foto: Pia Kjellgren Schönning
Hagastaden
Foto: Pia Kjellgren Schönning

”Högt, tätt, trångt. Är det framtidens stad?”
En promenad med arkitekt Owe Swanson i den framväxande staden i mötet mellan Stockholm och Solna.
Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens visionsprogram, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. 6 000 bostäder, 50 000 arbetsplatser, 67 miljarder i investeringar. Hagastaden innebär en utvidgning av Stockholms innerstad. Genom överdäckning av de gamla spårområdena skapas nya kvarter som binder samman Stockholm och Solna. För att täcka kostnaderna har exploateringsgraden skruvats upp till en för Stockholm helt ny nivå.
Arkitekten Owe Swanson hade i tolv år olika ledande roller i visions- och planarbetet. Han visar och berättar varför han är bekymrad över den bostadsmiljö som nu färdigställs kvarter för kvarter.

TID OCH PLATS
Onsdag den 4 september. Vi samlas kl 18.00 på den lilla platsen framför entrén till det av Tors torn som är färdigställt.
ANMÄLAN OCH AVGIFT
Förhandsanmälan krävs. Avgift 100 kr.

tor 23 maj
Stockholms-stilens landskapsarkitektur – en vandring

Välkomna till en vandring längs södra Kungsholmen med Thorbjörn Andersson, land-skapsarkitekt och professor på SLU. I mitten av förra seklet inträffade vad som kallats parkernas guldålder i Stockholm. Under stadsträdgårdsmästare Holger Bloms ledning, och med den mångbegåvade Erik Glemme som chefsarkitekt, producerades då parker, torg och andra offentliga platser i Stockholm av hög kvalitet. Detta kom i efterhand att kallas Stockholms-stilen. Stockholms parker nådde vid tiden internationellt erkännande och blev ett föredöme världen över. Parkerna sågs inte som gröna oaser utan som en del av det som faktiskt skapar staden. Parkerna användes som ett stadsbyggnadselement. I innerstaden kunde det innebära att de skapar långa strukturer genom stenstaden; i ytter-staden användes parkerna ofta för att definiera stadsdelarnas kanter och åstadkomma stadsdelar omflutna av grönska. Kvällens promenad går från stadshusparterren via Norr Mälarstrand till Rålambshovs friluftsteater, som är ett av de parkstråk som tydligast illu-strerar Stockholms-stilens tankar.

TID OCH PLATS: Torsdagen den 23 maj, kl.18.00, samling på stadshusparterren.
AVGIFT: 100 kr. Anmälan krävs.
ANMÄLAN: telefon 08-611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Radhusområdet Skönstaholm – en vandring

Upptäck Skönstaholm, en levande men ganska okänd pärla i Stockholms närförort Hökarängen! I planeringen efter andra världskriget ville Stockholms stad öka andelen markbostäder. För att göra detta möjligt förespråkade man fler radhus. Radhus var i Stockholm relativt ovanliga och för att popularisera radhuset som bostadsform beslutade staden att bygga ett ”modell-område” som kunde visa på möjligheterna. Resultatet blev Skönstaholmsområdet, som efter en slingrig planeringshistoria, uppfördes 1950-52, med sina 150 lägenheter i 9 olika lägenhetstyper i 24 längor placerade i södersluttning. Omsorgen om detaljerna är påtaglig, både då det gäller husen och den gröna planeringen. Arkitekterna Nils Sterner och Erik F. Dahl på Fastighetskontorets husbyggnadsavdelning svarade för byggnaderna och landskapsarkitekterna Walter Bauer, Erik Anjou och Erik Glemme/ Stockholms Parkförvaltning för landskapet/trädgårdarna. Vår guide i området är Klas Lundkvist, arkitekt och tidigare antikvarie på Stockholms Stadsmuseum.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 25 september kl 16.00. Samling vid Kastanjegården Söndagsvägen 3-7. Vägbeskrivning lämnas till dem som deltar i vandringen.

AVGIFT: 100 kr. Anmälan krävs.

Norra Djurgårdsstaden

Det är nu fyra år sedan vi gjorde en sensommarvandring i Norra Djurgårdsstaden, så det är dags igen – att besöka detta stora utvecklingsområde som sträcker sig från Husarviken i norr över Värtahamnen och till Loudden i söder. Idag är ca 2 000 lägenheter inflyttade i de tre första etapperna i Hjorthagen. Med höga ambitioner om hållbar stadsutveckling planeras totalt för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser inom områden som tidigare använts för gasproduktion, hamn och andra industriverksamheter. Utöver bostäderna finns några nya märkesbyggnader som ett biovärmeverk (Urban design arkitekter) och en ny förskola (Vera arkitekter), den senare nominerad till Årets Stockholmsbyggnad av stadsbyggnadskontoret mm. Vi får en introduktion till den aktuella utbyggnadsetappen i projektets lokal innan vi vandrar inom området och tittar in i en eller ett par bostäder i det s k Zen-projektet (Erik Wallin Bygg AB). Vår guide är planeringsarkitekt Malin Klåvus som jobbar som övergripande ansvarig för Norra Djurgårdsstaden på Stadsbyggnads- kontoret.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 19 september kl.16.00 (OBS tiden!), Kontorsvillan, Bobergsgatan 15.
AVGIFT: Visningen 100 kr.
ANMÄLAN: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Sensommarvandring i Tensta

I våras besökte föreningen Stenas miljonprogramområde i Fisksätra på vår lördagsutflykt. På höstens stadsvandring följer vi upp den tråden med en stadsvandring i Tensta. Vandringen kommer att ta oss på en rundtur utanför centrumstråket där vi får tid att se många av Tenstas olika bostadshus, prata om miljonprogrammets historia, blicka ut över Järvafältet vid vattentornet, diskutera renoveringar och bostadssegregation samt höra om eken som försvann. Sköna promenadskor rekommenderas. Vår guide är arkitekt SAR/MSA Erik Stenberg, som tidigare bott och verkat i området.

TID & PLATS: Tisdagen den 13 september kl. 18.00. T-bana (blå linjen mot Hjulsta) går till Station Tensta, 20 min från T-centralen. Ta den bakre uppgången mot Tensta Centrum. Samling på trappan vid Tensta Konsthall.
AVGIFT: 100 kr

Sensommarvandring i Södra Ängby

Södra Ängby, den vita staden (1934-40), är en villaförstad som består av drygt 500 villor utströdda på två berg vid Mälarens norra strand. Området är Europas största område med enfamiljshus i en alldeles egen och regional tolkning av den internationella funktionalismen, ibland kallad nordisk funktionalism. Under denna vandring får vi, förutom att höra om områdets historia även ett unikt tillfälle att komma in i två av de mera bemärkta villorna, vilka presenteras av sina ägare. På Pilos väg hälsar vi på hos familjen Johansson som bor i ett av de arkitektoniskt mer välkomponerade husen (arkitekt Edvin Engström). På Molinvägen hälsar vi på hos familjen Källenius, som bor i områdets största villa, ett spektakulärt hus ett närmast teatermässigt rumsligt upplägg (arkitekt Björn Hedvall). Vår guide på den drygt kilometerlånga vandringen är Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor.

TID & PLATS: Måndagen den 14 september. Samling kl 18.00 vid Ängbyplans T-banestation och avslut vid Islandstorgets (båda Gröna linjen).
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 50 personer

Lördagsutflykt till Upplands Väsby

Upplands Väsby är en expansiv och växande kommun som är framsynt och engagerad i bostads- och stadsbyggnadsfrågor. Nu är vi välkomna att ta del av deras planering och besöka några områden inom kommunen. Vi börjar på samhällsbyggnadskontoret i Väsby centrum där vi möter vår värd bygglovchefen arkitekt Erik Olsson som ger en överblick över aktuella planeringsfrågor, bl a om det stora omvandlingsarbete som pågår i kv. Fyrklövern intill centrum. Därefter promenerar vi längs Centralvägen, kommunens nya ”stråk”, till Messingen (White arkitekter) vid stationen. Detta är en viktig satsning i det nya Upplands Väsby med ett kommande kulturkomplex som startat med kommunens gymnasieskola och fått Stora Samhällsbyggnadspriset 2012. Efter lunch i åker vi med buss till områden som en gång visades vid den första bostadsmässan Bo85, Grimsta by och Carlslund, och andra mer nutida som Baldersvägen och Wäckare Äng.
TID & PLATS: Lördagen den 26 september. Samling vid Klarabergsviadukten vid Centralen kl.9.00. Bussen återvänder till stan vid 16-tiden.
AVGIFT: 550 kr, inklusive lunch. Anmälan och inbetalning senast den 14 september.

En vårvandring: Västertorp och konsten

Berättelsen om Västertorp som samhällsbyggande och om konsten där är berättelsen om efterkrigstidens svenska folkhemsbygge. I efterkrigstiden sattes människan i centrum och det fanns en öppenhet för konst och hur den skulle användas. När så byggmästaren Fritz H Eriksson, en av samtidens stora i konstvärlden med mottot ”Konst för alla”, satte spaden i jorden började konstlivet snart att blomstra i Västertorp. En skulpturpark utan like växte fram, byggnader dekorerades med fresker och mosaiker. Konstnärer, som Vera Nilsson, Otte Sköld; Randi Rischer och Pierre Olofsson, alla ville de vara med och skapa det nya idealsamhället. Det byggdes ateljéer och Arne Jones, Torsten Renqvist och andra flyttade hit. Vid vår rundvandring i området guidas vi av konservatorn och författaren Richard Larsson, som bl a skrivit boken Konsten och Västertorp (Bokförlaget Langenskiöld, 2013) och som just handlar om konstlivet de fem första åren av 1950-talet i förorten Västertorp. Boken kan köpas för 100 kr på turen.

TID: Tisdagen den 28 april, kl. 18:00.
PLATS: T-banestation Västertorp, Norra utgången. Samling vid fontänen på torget
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se

Beckomberga 17 september

Beckomberga är platsen för årets sensommarvandring den 17 september kl 18:00. Beckomberga sjukhus ritades av Carl Westman och uppfördes 1929-1935 och var på sin tid ett av Europas största sinnessjukhus. Då verksamheten avvecklades 1995 inleddes Beckombergas omvandling till bostadsområde genom om- och nybyggnader. Sjukhusets centrala del är idag mitt i en omvandlingsprocess till bostäder. Planarkitekten Maria Pettersson, stadsbyggnadskontoret och projektledaren Björn Ehrlund, Riksbyggen, guidar oss i området och in i Carl Westmans ståtliga byggnader. Mer information och beskrivning av mötesplats och resväg kommer i nästa medlemsbrev 3:2014.