Kategoriarkiv: Studiebesök

Stockholms centralstation

I oktober besöker vi Stockholms ombyggda Centralstation. På uppdrag av Jernhusen har Tengbom arbetat med denna omfattande ombyggnad som syftat till att modernisera stationen och förbättra byggnadens funktion och miljö. Ombyggnaden har genomförts i sju etapper under 2008 – 2015. Projektet har inneburit utmaningar för alla inblandade: Den gamla stationsbyggnaden är ett byggnadsminne, vilket givetvis inneburit många intressanta avvägningar mellan bevarandekrav, tillgänglighetskrav och andra funktions- krav. En kvarts miljon personer passerar dagligen centralstationen- och det skulle de göra även under ombyggnadsprocessen. Den ursprungliga Centralstationen invigdes 1871. Arkitekt var A W Edelsvärd. Byggnaden har sedan dess genomgått ett antal mer genom- gripande förändringar. En påbyggnad gjordes 1910 av arkitekten F Zettervall som också svarade för om- och tillbyggnaderna under 1920-talet. Vid en stor ombyggnad under 1950-talet rensades fasaden från sina renässansdetaljerna och ”ringen” i entréhallen togs upp. Mark Humphreys, kontorschef på Tengbom och ansvarig arkitekt för ombyggnaden berättar om projektet och guidar oss runt i byggnaden.

TID & PLATS : Måndag 23 november kl 19.00 (OBS tiden!!!) vid ”Ringen” i stora hallen.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer

Arkitekturskolan – Stockholms fulaste hus?

Arkitekturskolan ska i höst flytta till nybyggda lokaler inom KTH – och därmed lämna den byggnad på Östermalmsgatan som uppfördes för skolan i tidens anda 1967-69. Arkitekten var Gunnar Henriksson, lärare på skolan och senare stadsarkitekt i Stockholm. Byggnaden ersatte det tidigare Östermalmsfängelset – och Fredrik Bedoire antyder i boken Stockholms byggnader en anknytning till det i den slutna entréfasaden av enkla betongblock. Motstående fasader är däremot öppna i glas, koppar och trä, något som dock förstörts i en brand 2011. Idag är byggnaden klassificerad som ”synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”, den högsta klassen. Akademiska Hus har beslutat att bevara byggnaden och omvandla den till en plats för möten mellan näringsliv och akademi. Vi vandrar runt i byggnaden med arkitekt SAR/MSA Leif Brodersen som varit prodekan på skolan och hans kompanjon i arkitektkontoret 2BK, arkitekt SAR/MSA Per Kraft, som är ansvarig arkitekt för ombyggnadsarbetet. Vi har också en möjlighet att titta på den elevutställning som pågår under perioden.

TID: Torsdagen den 4 juni, kl. 18:00.
PLATS: Hallen vid huvudentrén mot Danderydsplan
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se

Tuletornen förnyar Sundbyberg

I Sundbyberg pågår ett byggande som aldrig förr och staden står inför en betydande förvandling. En markering av det nya är de två spektakulära sextonvåningstorn, Tuletornen, som ligger på platsen av en gammal bensinmack och som är aktuella för inflyttning med totalt 180 lägenheter, butiker och lokaler. Byggnaderna har ett skulpturalt formspråk med veckade balkongfasader i betong och mattborstad aluminium. I inredningen har man arbetat med högklassiga material och hotellassociationer. Alla lägenheter, även de minsta, har utgång till s k lounge-balkonger åt två håll och storslagen utsikt. Wallenstam är byggherre, arkitekter är Vera arkitekter medan ett designerpar från Storbritannien svarar för inredningen. Det är samma team av byggherre och arkitekter som uppfört bostadshuset på Grev Turegatan 8, Ture No8, ett omtalat projekt som bl.a. mottagit Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2014.

Vi träffar Annica Modin, konceptutvecklaren i Wallenstam, och arkitekterna Tobias Nissen och Mats Eriksson, som berättar om sitt arbete med de aktuella projekten.

TID: Måndagen den 30 mars, kl. 16.00 (OBS, tiden!)
PLATS: Tulegatan 18, Sundbyberg
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Von der Lindeska – ett murat renässanspalats

Von der Lindeska huset, kv Typhon 2 i Gamla Stan, öppnar sin vackra port för vänföreningen! Huset ägs sedan 1975 av Murmestare Embetet, ett hantverksskrå som bildades 1487 för att utveckla yrkeskunskapen och tillvarata de anslutna mästarnas intressen. Embetet fortlever ännu i dag och består av välrenommerade byggmästare i Stockholm. Huset som byggdes i tysk/ nederländsk renässans och stod färdigt 1634, tillkom efter en förödande storbrand i Stockholm 1625. I huset finns en rikt skulptural utsmyckning av gotländsk sandsten med influenser från den tidiga barocken. Huset har genom århundradena undergått en del genomgripande förändringar både exteriört och interiört. De dekorerade bjälklagen i paradvåningen är dock bevarande från husets tillkomsttid.

Björn Hallerdt, tidigare stadsantikvarie och chef för Stockholms Stadsmuseum berättar om huset. Vi får också höra om Murmester Embetets historia och verksamheten i dag.

TID: Måndagen den 9 mars kl 16.00 och kl 18.00. Ange vilken av visningarna du vill delta i
PLATS: Von der Lindeska Huset, Västerlånggatan 68
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 20 personer per tillfälle.
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Entré Lindhagen – Skanskas huvudkontor

Skanska flyttade i början av 2014 till sitt nya globala huvudkontor på Västra Kungsholmen. Kontorsbyggnaden har uppförts med två huvudmål- att bli en attraktiv arbets- och mötesplats inte bara för de drygt 1100 anställda utan för samtliga medarbetare i världen, och att präglas av en stark ”grön” profilering. Svaret blev bland annat en sk aktivitetsbaserad (ABW, Activity Based Workplace) kontorsmiljö som stimulerar samverkan, mobilitet och där medarbetarna själva väljer den arbetsmiljö som för dagen/stunden stöder deras arbetsuppgifter. Byggnaden har projekterats och byggts med miljöhänsyn och resultatet är att den ligger 50 % under de energikrav som Boverket ställer på nya kontorsfastigheter. Anläggningen är exempelvis självförsörjande när det gäller kyla, en av de allra mest energikrävande funktionerna i en kontorsbyggnad. Bilpool, stort cykelgarage och bikupa på taket är andra miljöinslag.

Vi guidas av Skanskas Christine Gustavsson, Group Knowledge Sharing Manager och kommunikationsansvarig för flytten samt Jonas Falk, arkitekt M. Arch. Strategisk Arkitektur, ansvarig arkitekt för huset genom hela processen från detaljplan till hus.

TID: 18 februari kl 18:00
PLATS: Skanskas Huvudkontor, Warfvinges väg 25, T-bana till Stadshagen, uppgång mot Mariedalsgatan, håll till vänster runt kvarteret.
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Radiohuset – en modern klassiker

På initiativ av ArkDes tillförordnade överintendent Kerstin Brunnberg kan vi erbjuda vänföreningen en visning av Radiohuset, som i många år var Kerstins arbetsplats. Radiohuset är huvudkontor för Sveriges Radio. Där produceras och sänds stora delar av den nationella programverksamheten. Komplexet är format som ett H med två stora huskroppar som binds samman på mitten. Den nordliga byggnaden innehåller främst administrationslokaler, den sydliga studios och andra produktionsutrymmen. Mellan dess stora huskroppar finns Hangaren, en stor hall för servering entré mm. Radiohuset är, liksom grannbyggnaderna som inrymmer Sveriges Television, byggt på tidigare militärt område. Anläggningen som har ritats av arkitekterna Sune Lindström och Erik Ahnborg, VBB, stod färdig 1961.

TID: torsdagen den 29 januari kl 15. OBS tiden!!!
PLATS: Entrén Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20 – huset ”på höjden”
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08-611 35 96
ANTAL: 20 personer

AIX – ett mångsidigt arkitektkontor

AIX arkitekter bildades 2001 genom en sammanslagning av fem arkitektkontor med olika inriktning. Genom bakgrunden i flera självständiga företag har AIX en stor bredd i kunskap och kompetens. Idag är de drygt 90 personer verksamma som arkitekter, ingenjörer, byggnadsantikvarier, teaterkonsulter och ljusdesigners samt administrativ personal.

AIX arbetar inom tre huvudområden; stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad/restaurering. Stadsbyggnadsuppdragen spänner mellan visionsförslag för större områden och detaljplanering av fastigheter och stadsdelar. Inom nybyggnad arbetar de främst med bostäder, skolor och offentliga byggnader, däribland Kungliga Musikhögskolan som är under uppförande och några helt nyuppförda som Lugnets skola och ett stadskvarter i Hammarby sjöstad. I flera kända byggnader i staden har kontoret varit medverkat vid ombyggnad och restaurering, såsom Waldemarsuddes entré, Fotografiska, Dans- och Cirkushögskolan m fl. Två av arkitekterna är slottsarkitekter för Drottningholms och Rosersbergs slott. Ett specialområde är även teatern, med dess teknik och ljussättning. AIX arkitekter sitter i Ragnar Östbergs industrifastighet, Industricentralen, på Hudiksvallsgatan.

Vi möter företagets vd Gunilla Persson och några av medarbetarna som berättar om kontoret och aktuella projekt, bland dem Kungliga Musikhögskolan. Vi bjuds en lättare förtäring.

TID: Måndagen den 8 december, kl. 18.00
PLATS: AIX Arkitekter, Hudiksvallsgatan 8
AVGIFT: 100 kr betalas på plats.
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08-611 35 96
ANTAL: 40 personer

Sveavägen 44 – fd Skandiahuset

Årets sista studiebesök går till den nyss invigda ombyggnaden av kontorshuset Sveavägen 40-46. Den mäktiga kontorsbyggnaden som stod färdig 1942 uppfördes för försäkringsbolaget Thule med Gustaf Clason som arkitekt. Det var då väldigt modernt, med flyttbara mellanväg- gar, glasväggar, hålkortsmaskiner och rörpost. 1966 gjordes en stor invändig ombyggnad för ett Skandia, då med Alfreds & Larsén som arkitekter. Hela kvarteret omvandlas nu: Ett hotell och en restaurang har öppnats tidigare under året, och vid årsskiftet kommer ett bostadshus, the Corner House att står färdigt. Diligentia är byggherre, Wingårdhs Arkitektkontor projek- törer och Skanska entreprenör för omvandlingen av kvarteret. Kontorshuset, som är det vi ska besöka, har fått ny fasad och en två våningars påbyggnad och takterrass. Entréplanet har öppnats upp mot omgivande gator och kontorslokalerna som nu ska hyras ut till många olika kontor har en hög grad av flexibilitet. Energianvändningen i kontorshuset ska minska med 70% jämfört med i gamla Skandiahuset. Arkitekt Cecilia Ström från Wingårdhs arkitektkontor, som arbetat många år med kvarteret, berättar om det spännande ombyggnadsprojektet och visar oss runt i byggnaden.

TID: onsdagen den 26 november kl 18.00
PLATS: Sveavägen 44
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer