Kategoriarkiv: Studiebesök

Stockholm Continental – Orgelpipan

Den dramatiska omdaningen av området mittemot Centralstationen på Vasagatan är nu snart i mål. Där reser sig nu Orgelpipan, det grandiosa bygget av ett helt nytt kvarter som inrymmer hotell, bostäder på taken och en av uppgångarna från Citybanans nya pendeltågsstation Station Stockholm City. (Ambitionen är att huset och dess mix av funktioner och stora flöden av resenärer och hotellgäster kommer gjuta nytt liv i området och göra det mer attraktivt och tryggt). Det komplexa bygget är resultatet av ett nära samarbete mellan många parter. Ovan stationen har hotellet och bostadsdelen utformats i nära samarbete mellan danska arkitektkontoret 3XN, hyresgästen Scandic samt byggentreprenören Strabag.

TID & PLATS: Det är intensiva dagar nu på Orgelpipan, med slutbesiktning och påbörjad inflyttning så vi har inte lyckats få ett definitivt datum ännu. Anmäl om du är intresserad av att delta så återkommer vi med besked om datum och mer info om visningen så snart vi vet. Det blir troligen i mitten av mars.

AVGIFT: 100 kr

Mall of Scandinavia

På begäran ska vi nu tillsammans med ansvariga besöka Mall of Scandinavia. På ett tidigare gammalt industriområde i Solna har på kort tid den sk Arenastaden vuxit fram omfattande fotbollsarenan Friends, som vi tidigare besökt, ett hotell med 400 rum och denna jättelika galleria. Anläggningen omfattar över 200 butiker och restauranger, en stor biograf samt 55.000 kvm kontor och 108 bostäder, varav 50 radhus på taket. ägare är Unibail-Rodamco, ett franskt-holländskt bolag och PEAB har byggt. Fabege äger kontorshusen och bostäderna är byggda av PEAB Bostad. Vid byggandet har man haft stora miljöambitioner som bl a inneburit certifiering i högsta klass i det internationella systemet BREEAM. Våra guider är arkitekt SAR/MSA Peter Walker och arkitekt SAR/MSA Stina McKay på BAU AB, som ansvarat för byggnadens yttre utformning och handlingar till genomförandet.
TID & PLATS: Måndagen den 22 februari kl. 18.00, Stjärntorget, gallerians södra entré vid möbel under skärmtak.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 2×25 personer. Beroende på intresse kan två grupper ordnas.

Brunnberg & Forshed – ett anrikt kontor i tiden

Brunnberg & Forshed är ett av Sveriges äldsta kontor med ursprung i Curmans Arkitektkontor från 1950-talet. Kontoret har det uttalade målet att sätta människans behov i centrum och skapa arkitektur med en tydlig mänsklig och social dimension. Stadsutveckling, bostäder, arbetsplatser och inredning är de områden kontoret specialiserat sig på. Redan på 70-talet ritades Grimsta By i Upplands Väsby, ett område som då bröt mot den förhärskande storskaligheten. Uppmärksammade bostadsprojekt är bl a St Eriksområdet, Filmstaden, Nybodahöjden, Bo93-projekten på Stumholmen, östra Kvarnskogen och Skanörs Vångar och nu aktuella Svea Fanfar vid Musikhögskolan. Inom industri- och kontorssektorn finner vi exempelvis Marabous och Astras huvudkontor, kontorshus i Kista och Lärarhögskolan och Signalfabriken i Sundbyberg. Vi hälsas välkomna på kontoret av Ludmilla Larsson, vVD på företaget och några av hennes kollegor. Vi bjuds på vin.
TID & PLATS: Onsdagen den 9 december kl. 18.00. Kungsholms Strand 135A.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer

Nya Arkitektskolan – Stockholms vackraste hus?

I våras besökte vår förening den gamla Arkitekturskolan, ett av många ansett som Stockholms fulaste hus, men också älskat av generationer av arkitektelever! Nu ska vi besöka den helt nya byggnaden inom KTHs campus, dit skolan flyttat efter nästan 50 år på Östermalmsgatan. Den nya A-skolan är ritad av Tham & Videgård och är en av fyra nominerade både till årets Kasper Salin-pris, den finaste arkitekturutmärkelsen i Sverige, och till tidningen Byggindustrins Årets Bygge.
Genom flytten till campus väntas arkitektskolan få ökade kontakter med övriga institutioner och större samverkan med andra kunskapsfält inom högskolan. Byggnaden är infogad på en trång triangelformad gård mitt i den kulturhistoriskt skyddade miljö som Erik Lallerstedts tegelarkitektur utgör. Den har fått en egen tydlig identitet i en friliggande byggnad och exteriören får sin karaktär av de stora glasytorna i kombination med det roströda stålet.
Interiören är tänkt som en fullskaleverkstad, med ytskikt och detaljering i tåliga material som åldras vackert och enkelt kan repareras vid behov. Arkitekterna har eftersträvat en grundstruktur som ger flexibilitet: en stomme med ett antal stora rum, som kan möbleras och underindelas för att följa verksamhetens föränderlighet. Vi visas runt i byggnaden av Marcus Aerni som är arkitekt och lärare på skolan.
TID & PLATS: Tisdagen den 17 november kl. 16.30 respektive kl 18.00, Osquars Backe 5
AVGIFT: 150 kr
ANMÄLAN: Ange vilken av visningarna du önskar

Asplunds stadsbibliotek, revisited

Nu ska vi titta närmare på Stockholms stadsbibliotek, en byggnad som är intressant inte bara som ett mästerverk utan också som ett uttryck för en stilmässig brytningstid i svensk arkitektur. När biblioteket stod klart 1928 hade det blivit ett av de främsta exemplen på svensk tjugotalsklassicism, “Swedish grace”. Det skulle komma att bli arkitektens sista storverk i denna stil. Längorna vid bibliotekets entré mot Sveavägen har redan klara funktionalistiska drag och två år senare, på Stockholmsutställningen 1930, hade Asplund helt gått över till funktionalismen. Bibliotekets behov av upprustning och utveckling har lett till omfattande tankemöda och långa processer. En internationell arkitekttävling 2006 om en tillbyggnad lockade hundratals deltagare men ledde inte till något genomförande och idag väntar ett nytt ombyggnadsförslag på beslut. Arkitekt Karin Winter kan allt om denna byggnad och tillsammans med bibliotekets Ewa Andersson får vi gå genom stängda dörrar och uppleva Asplunds detaljrikedom och helhetstänkande i annars slutna rum.
TID & PLATS: 26 januari 2016 kl 16.00 resp. kl. 18.00. Vid trappans början på Sveavägen.
AVGIFT OCH ANTAL: 100 kr, högst 25 personer/visning
ANMÄLAN: Tidigast 15 december. Ange vilken av visningarna du önskar!

Stockholms centralstation

I oktober besöker vi Stockholms ombyggda Centralstation. På uppdrag av Jernhusen har Tengbom arbetat med denna omfattande ombyggnad som syftat till att modernisera stationen och förbättra byggnadens funktion och miljö. Ombyggnaden har genomförts i sju etapper under 2008 – 2015. Projektet har inneburit utmaningar för alla inblandade: Den gamla stationsbyggnaden är ett byggnadsminne, vilket givetvis inneburit många intressanta avvägningar mellan bevarandekrav, tillgänglighetskrav och andra funktions- krav. En kvarts miljon personer passerar dagligen centralstationen- och det skulle de göra även under ombyggnadsprocessen. Den ursprungliga Centralstationen invigdes 1871. Arkitekt var A W Edelsvärd. Byggnaden har sedan dess genomgått ett antal mer genom- gripande förändringar. En påbyggnad gjordes 1910 av arkitekten F Zettervall som också svarade för om- och tillbyggnaderna under 1920-talet. Vid en stor ombyggnad under 1950-talet rensades fasaden från sina renässansdetaljerna och ”ringen” i entréhallen togs upp. Mark Humphreys, kontorschef på Tengbom och ansvarig arkitekt för ombyggnaden berättar om projektet och guidar oss runt i byggnaden.

TID & PLATS : Måndag 23 november kl 19.00 (OBS tiden!!!) vid ”Ringen” i stora hallen.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer

Arkitekturskolan – Stockholms fulaste hus?

Arkitekturskolan ska i höst flytta till nybyggda lokaler inom KTH – och därmed lämna den byggnad på Östermalmsgatan som uppfördes för skolan i tidens anda 1967-69. Arkitekten var Gunnar Henriksson, lärare på skolan och senare stadsarkitekt i Stockholm. Byggnaden ersatte det tidigare Östermalmsfängelset – och Fredrik Bedoire antyder i boken Stockholms byggnader en anknytning till det i den slutna entréfasaden av enkla betongblock. Motstående fasader är däremot öppna i glas, koppar och trä, något som dock förstörts i en brand 2011. Idag är byggnaden klassificerad som ”synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”, den högsta klassen. Akademiska Hus har beslutat att bevara byggnaden och omvandla den till en plats för möten mellan näringsliv och akademi. Vi vandrar runt i byggnaden med arkitekt SAR/MSA Leif Brodersen som varit prodekan på skolan och hans kompanjon i arkitektkontoret 2BK, arkitekt SAR/MSA Per Kraft, som är ansvarig arkitekt för ombyggnadsarbetet. Vi har också en möjlighet att titta på den elevutställning som pågår under perioden.

TID: Torsdagen den 4 juni, kl. 18:00.
PLATS: Hallen vid huvudentrén mot Danderydsplan
AVGIFT: 100 kr
ANMÄLAN: 08 – 611 35 96 eller vannerna@arkdes.se

Tuletornen förnyar Sundbyberg

I Sundbyberg pågår ett byggande som aldrig förr och staden står inför en betydande förvandling. En markering av det nya är de två spektakulära sextonvåningstorn, Tuletornen, som ligger på platsen av en gammal bensinmack och som är aktuella för inflyttning med totalt 180 lägenheter, butiker och lokaler. Byggnaderna har ett skulpturalt formspråk med veckade balkongfasader i betong och mattborstad aluminium. I inredningen har man arbetat med högklassiga material och hotellassociationer. Alla lägenheter, även de minsta, har utgång till s k lounge-balkonger åt två håll och storslagen utsikt. Wallenstam är byggherre, arkitekter är Vera arkitekter medan ett designerpar från Storbritannien svarar för inredningen. Det är samma team av byggherre och arkitekter som uppfört bostadshuset på Grev Turegatan 8, Ture No8, ett omtalat projekt som bl.a. mottagit Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2014.

Vi träffar Annica Modin, konceptutvecklaren i Wallenstam, och arkitekterna Tobias Nissen och Mats Eriksson, som berättar om sitt arbete med de aktuella projekten.

TID: Måndagen den 30 mars, kl. 16.00 (OBS, tiden!)
PLATS: Tulegatan 18, Sundbyberg
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Von der Lindeska – ett murat renässanspalats

Von der Lindeska huset, kv Typhon 2 i Gamla Stan, öppnar sin vackra port för vänföreningen! Huset ägs sedan 1975 av Murmestare Embetet, ett hantverksskrå som bildades 1487 för att utveckla yrkeskunskapen och tillvarata de anslutna mästarnas intressen. Embetet fortlever ännu i dag och består av välrenommerade byggmästare i Stockholm. Huset som byggdes i tysk/ nederländsk renässans och stod färdigt 1634, tillkom efter en förödande storbrand i Stockholm 1625. I huset finns en rikt skulptural utsmyckning av gotländsk sandsten med influenser från den tidiga barocken. Huset har genom århundradena undergått en del genomgripande förändringar både exteriört och interiört. De dekorerade bjälklagen i paradvåningen är dock bevarande från husets tillkomsttid.

Björn Hallerdt, tidigare stadsantikvarie och chef för Stockholms Stadsmuseum berättar om huset. Vi får också höra om Murmester Embetets historia och verksamheten i dag.

TID: Måndagen den 9 mars kl 16.00 och kl 18.00. Ange vilken av visningarna du vill delta i
PLATS: Von der Lindeska Huset, Västerlånggatan 68
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 20 personer per tillfälle.
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Entré Lindhagen – Skanskas huvudkontor

Skanska flyttade i början av 2014 till sitt nya globala huvudkontor på Västra Kungsholmen. Kontorsbyggnaden har uppförts med två huvudmål- att bli en attraktiv arbets- och mötesplats inte bara för de drygt 1100 anställda utan för samtliga medarbetare i världen, och att präglas av en stark ”grön” profilering. Svaret blev bland annat en sk aktivitetsbaserad (ABW, Activity Based Workplace) kontorsmiljö som stimulerar samverkan, mobilitet och där medarbetarna själva väljer den arbetsmiljö som för dagen/stunden stöder deras arbetsuppgifter. Byggnaden har projekterats och byggts med miljöhänsyn och resultatet är att den ligger 50 % under de energikrav som Boverket ställer på nya kontorsfastigheter. Anläggningen är exempelvis självförsörjande när det gäller kyla, en av de allra mest energikrävande funktionerna i en kontorsbyggnad. Bilpool, stort cykelgarage och bikupa på taket är andra miljöinslag.

Vi guidas av Skanskas Christine Gustavsson, Group Knowledge Sharing Manager och kommunikationsansvarig för flytten samt Jonas Falk, arkitekt M. Arch. Strategisk Arkitektur, ansvarig arkitekt för huset genom hela processen från detaljplan till hus.

TID: 18 februari kl 18:00
PLATS: Skanskas Huvudkontor, Warfvinges väg 25, T-bana till Stadshagen, uppgång mot Mariedalsgatan, håll till vänster runt kvarteret.
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 30 personer
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96