Kategoriarkiv: Studiebesök

Swedbanks nya huvudkontor

För ett par år sedan flyttade Swedbanks huvudkontor till centrala Sundbyberg, en flytt som föranleddes av att banken önskade en ny byggnad som bättre understödde bankens nya aktivitetsbaserade arbetssätt. Den nya byggnaden omfattar 45.000kvm BTA och de skräddarsydda lokalerna för 2.500 anställda har lett till en ökad effektivitet, flexibilitet och lägre hyra. Fastighetsägare är Humlegården Fastigheter och byggnadens arkitekt är danska 3XN (tidigare benämnt 3xNielsen) med Kim Herforth Nielsen, grundare och kreativ chef som projektansvarig, medan Tengbom svarar för den lösa inredningen. Planen bygger på en zigzag-lösning som utvecklats av arkitektkontoret till ett tema även i andra projekt, varmed den stora volymen bryts upp i en mänsklig skala så att den både invändigt och utvändigt verkar inbjudande och överskådlig. Arkitekten skriver också på hemsidan att designen tar avstamp i Swedbanks kärnvärden: öppenhet, enkelhet och omtanke. Byggnaden är certifierad i Miljöbyggnads högsta klass, och har vunnit en rad utländska priser, däribland det prestigefulla ULI Global Excellence Awards utdelat av Urban Land Institute i USA. Vi träffas på en av fastighetens ljusgårdar där arkitekt Anders Wadman, partner och kontorschef på 3XN Sverige i Stockholm och handläggande arkitekt för byggnaden, berättar om byggnaden före en guidad tur med företrädare för banken.

Obs, tiderna!
TID: Måndagen den 13 mars kl. 15.30 (till 16,45)
PLATS: Landsvägen 40, Sundbyberg
AVGIFT: 100 kr

Kontorsbesök på Murman arkitekter

Murman arkitekter grundades 1985 av Hans Murman, som fortfarande är aktiv i företaget. Idag ägs det av Ulla Alberts och Helena Andersson. Kontoret, som har ett 30-tal anställ- da, har erfarenhet och kunskap att följa hela byggprocessen från planarbete och tidiga skeden till färdigt bygge och inredning. Detta är ett medvetet val eftersom denna bredd är en förutsättning för att man ska kunna driva en vital och utvecklande verksamhet och skapa en djupare kunskap om och förståelse för sina uppgifter. Kontorets byggnader är spännande, unika i sitt formspråk och lyckas både sticka ut och kännas naturliga i sina sammanhang. Bland kontorets mer aktuella projekt i Stockholmsregionen kan nämnas bostadsbyggnader i kv Abisko i Norra Djurgårdsstaden, Kungsholmshuset och Lumapar- ken i Hammarby Sjöstad, Dansmuseet på Drottninggatan och inredning av entréhallen/ Hangaren till Sveriges Radio. Kontoret har också ritat ett antal byggnader och anlägg- ningar i fjällvärlden, senast säkerhetsstugan på Kebnekajse. Sameparlamentet – en tävling som kontoret vann bland 111 inlämnade förslag, har ännu inte påbörjats. Förhoppningsvis beslut om placering av byggnaden i februari 2017. Vi hälsas välkomna till kontoret av Helena Andersson, Ulla Alberts och Hans Murman.

TID & PLATS: Onsdagen den 25 januari kl 18.00. Peter Myndes Backe 12
ANTAL: 30 personer
AVGIFT: 100 kr

Kulturhuset Stadsteatern

Kulturhuset känner vi alla, men nu ska vi få en initierad inblick i fastigheten. Arkitekten Peter Celsing (1920-1974) var en Sveriges främsta arkitekter under mitten av 1900-talet. En radikal modernist som gjorde viktiga insatser för 50-talets kyrkobyggnader och för Stockholms nya city. Kulturhuset uppfördes 1968 – 1974 och blev det kulturella inslaget och den arkitektoniska höjdpunkten i den hårt kritiserade citysaneringen. Byggnaden var under några år provisoriska lokaler för Sveriges riksdag och den europeiska Säkerhetskonferensen, men 1990 färdig- ställdes Stora scenen och Stockholms stadsteater kunde flytta in. Vi tar en titt på stora scenen innan vi samlas för att få en berättelse om husets tillblivelse och Peter Celsings skisser, målningar och modeller. Sedan går vi runt och tittar med vår guide arkitekt Per Ahrbom, en av Celsings medarbetare vid den tiden.

TID & PLATS: Måndagen den 28 november kl.18.00, Kulturhusets övre entré
ANTAL: 35 personer
AVGIFT: 100 kr

Riksförsäkringsanstalten – Marginalen Bank

Riksförsäkringsanstalten, senare Försäkringskassan, på Adolf Fredriks kyrkogata var resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1928 som Sigurd Lewerentz vann. Det bearbetade förslaget uppfördes sedan 1932. Lewerentz var en av dem bakom Stockholmsutställningen och projektet är präglat av den aktuella perioden, brytningstiden mellan klassicism och modernism. Försäkringskassan lämnade inte byggnaden förrän 2008, men 2001 lät man genomföra en första ombyggnad. Byggnaden har högsta klass av kulturminnesskydd så renoveringar till dagens kontorsliv kräver svåra avvägningar. Den lösa inredningen, av vilken en stor del var specialritad av Lewerentz, har inte något skydd i bygglagstiftningen, så den är sedan länge skingrad. Besöket inleds med ett bildspel med tävlingsförslaget och bilder från 30-talet samt en presentation av den nuvarande hyresgästen Marginalen Bank. Därefter besöker vi byggnaden och får höra om företagets ambitioner att ”bruka och bevara”, genom att förena återställande inslag med dagens användningskrav. Arkitekt Karin Winter kommer att vara med oss på visningen tillsammans med representant för verksamheten, Lars-Olof Lindberg.

TID & PLATS: Onsdagen den 23 november, vid porten på Adolf Fredriks kyrkogata 8, kl.18.00
ANTAL: 30 personer
AVGIFT: 100 kr

KMH – Kungliga Musikhögskolan

Vid besöket på AIX arkitektkontor förra hösten hörde vi om Kungliga Musikhögskolan (KMH) och den långa process som lett fram till den anläggning som vi nu äntligen ska besöka. Redan 2003 gjorde arkitektkontoret den första utredningen av en ny musikhögskola, då på platsen för den gamla. När Akademiska Hus året därpå förvärvade fastigheten i hörnet av Valhalla- vägen och Lidingövägen kom anläggningen att också omfatta byggnader inom byggnads- minnet Stalletablissemanget. Den stora glasade huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum, administration, m.m. Flygelbyggnaden mot Lidingövägen utgör en skärm i stadslandskapet med en entréportik för KMH:s campus och innehåller bland annat huvuddelen av övningsrummen och även en del undervisningsrum. Fokus för planeringen av glashuset har varit entréhallen. KMH:s alla aktiviteter utgår från detta gemensamma rum som sammanfogar de publika lokalerna och skolans centrala funktioner. Arkitekt Tobias Rosberg, AIX arkitekter, och företrädare för verksamheten guidar oss i byggnaden.

TID & PLATS: Måndagen den 24 oktober. Vi har två visningar kl. 16 och kl. 18. Då du anmäler dig måste du ange vilken du föredrar. Vi samlas vid huvudentrén, Valhallavägen 105.
AVGIFT: 150 kr. Anmälan tidigast den 20 september

Bro Park galoppbana

Den 19 juni invigdes Bro Park den nya galoppbanan i Bro, som ska ersätta Täby galopp som huvudanläggning för galoppsporbro-galoppt i Sverige. Anläggningen ligger på Bro Önsta gårds marker och väver samman de nya funktionerna med den befintliga kulturmiljöns byggnader och landskap. Vi får vid besöket höra om hela projektet och besöka den nyinvigda läktarbyggna- den. Guider är Gustav Appell, Arkitekt SAR/MSA som är arkitekt för publikområdet, Johan Paju arkitekt LAR/MSA som svarat för landskapsgestaltningen samt en företrädare för beställaren Svensk Galopp.

 

TID & PLATS: Onsdagen den 21 september kl 17- OBS tiden!!! Vi samlas vid huvudentrén. Det är ca en timmes resväg från Centralen till Bro Galopp. Vägbeskrivning skickas efter anmälan.
AVGIFT: 100 kr

Rikdagsbiblioteket – en gömd pärla

Riksdagsbiblioteket grundades 1851 under namnet Riksdagens Arkiv i det gamla riksdagshuset på Riddarholmen. år 1918 öppnade riksdagsbiblioteket för forskare och blev ett eget verk inom riksdagen med egen styrelse. 1996 flyttade biblioteket till en ombyggd lokal som har förbindelse med de övriga delarna av Riksdagen genom en underjordisk kulvert. Biblioteket är öppet även för allmänheten, som också kan låna böcker där. Huset byggdes 1872- 1876 för Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Husarkitekt för riksdagsbiblioteket är Håkan Langseth, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter, tidigare ordförande i Arkitekturmuseets vänner. åke Axelsson, arkitekt SIR/MSA, har svarat för den vackra inredningen av biblioteket, enligt Fredric Bedoire (Stockholms byggnader) ”ett utomordentligt vackert biblioteksrum”. åke Axelsson visar oss biblioteket och berättar om den spännande processen, där han var med redan från programskedet. I biblioteket hänger även en fin samling av politiska satirteckningar som vi kan titta på på egen hand.

TID & PLATS: Torsdagen den 10 mars 2016 kl.16.00. OBS tiden! Storkyrkobrinken 7A. AVGIFT: 100 kr

ANTAL: Högst 25 personer/visning

Stockholm Continental – Orgelpipan

Den dramatiska omdaningen av området mittemot Centralstationen på Vasagatan är nu snart i mål. Där reser sig nu Orgelpipan, det grandiosa bygget av ett helt nytt kvarter som inrymmer hotell, bostäder på taken och en av uppgångarna från Citybanans nya pendeltågsstation Station Stockholm City. (Ambitionen är att huset och dess mix av funktioner och stora flöden av resenärer och hotellgäster kommer gjuta nytt liv i området och göra det mer attraktivt och tryggt). Det komplexa bygget är resultatet av ett nära samarbete mellan många parter. Ovan stationen har hotellet och bostadsdelen utformats i nära samarbete mellan danska arkitektkontoret 3XN, hyresgästen Scandic samt byggentreprenören Strabag.

TID & PLATS: Det är intensiva dagar nu på Orgelpipan, med slutbesiktning och påbörjad inflyttning så vi har inte lyckats få ett definitivt datum ännu. Anmäl om du är intresserad av att delta så återkommer vi med besked om datum och mer info om visningen så snart vi vet. Det blir troligen i mitten av mars.

AVGIFT: 100 kr

Mall of Scandinavia

På begäran ska vi nu tillsammans med ansvariga besöka Mall of Scandinavia. På ett tidigare gammalt industriområde i Solna har på kort tid den sk Arenastaden vuxit fram omfattande fotbollsarenan Friends, som vi tidigare besökt, ett hotell med 400 rum och denna jättelika galleria. Anläggningen omfattar över 200 butiker och restauranger, en stor biograf samt 55.000 kvm kontor och 108 bostäder, varav 50 radhus på taket. ägare är Unibail-Rodamco, ett franskt-holländskt bolag och PEAB har byggt. Fabege äger kontorshusen och bostäderna är byggda av PEAB Bostad. Vid byggandet har man haft stora miljöambitioner som bl a inneburit certifiering i högsta klass i det internationella systemet BREEAM. Våra guider är arkitekt SAR/MSA Peter Walker och arkitekt SAR/MSA Stina McKay på BAU AB, som ansvarat för byggnadens yttre utformning och handlingar till genomförandet.
TID & PLATS: Måndagen den 22 februari kl. 18.00, Stjärntorget, gallerians södra entré vid möbel under skärmtak.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 2×25 personer. Beroende på intresse kan två grupper ordnas.

Brunnberg & Forshed – ett anrikt kontor i tiden

Brunnberg & Forshed är ett av Sveriges äldsta kontor med ursprung i Curmans Arkitektkontor från 1950-talet. Kontoret har det uttalade målet att sätta människans behov i centrum och skapa arkitektur med en tydlig mänsklig och social dimension. Stadsutveckling, bostäder, arbetsplatser och inredning är de områden kontoret specialiserat sig på. Redan på 70-talet ritades Grimsta By i Upplands Väsby, ett område som då bröt mot den förhärskande storskaligheten. Uppmärksammade bostadsprojekt är bl a St Eriksområdet, Filmstaden, Nybodahöjden, Bo93-projekten på Stumholmen, östra Kvarnskogen och Skanörs Vångar och nu aktuella Svea Fanfar vid Musikhögskolan. Inom industri- och kontorssektorn finner vi exempelvis Marabous och Astras huvudkontor, kontorshus i Kista och Lärarhögskolan och Signalfabriken i Sundbyberg. Vi hälsas välkomna på kontoret av Ludmilla Larsson, vVD på företaget och några av hennes kollegor. Vi bjuds på vin.
TID & PLATS: Onsdagen den 9 december kl. 18.00. Kungsholms Strand 135A.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer