Kategoriarkiv: Studiebesök

Tomteboda postterminal

Tomteboda
Tomteboda

Postterminalen i Tomteboda, ritades av Gustaf Rosenberg på Rosenberg & Stål Arkitektkontor och byggdes åren 1980-83. Den lär vara en av landets största byggnader på 106 000 kvm och med en volym av 630 000 kubikmeter! Byggnaden är inte längre i bruk som postterminal och f n pågår arbetet med att renovera och förändra för nya verksamheter. Enligt planerna ska SL flytta in i en del med bussdepå och en del ska rivas för bostäder.

Tomteboda, plan
Tomteboda, plan

I Byggnadsstyrelsens direktiv inför projekteringen var ett av kraven just att ”den stora skalan måste beaktas i miljögestaltningen”. Projektet utsågs också som pilotprojekt för en satsning på konstnärlig utsmyckning i industriell miljö, så projektet genomfördes i samarbete med konstnärer. Byggnadskomplexet är uppdelat i fem enheter med olika funktioner. Där är en huvudbyggnad med främst postsorteringsfunktionerna, en kontorsbyggnad, ett par olika lastkajer för omlastning och fjärrtrafik, samt en spårhall med anknytning till bangården. De olika enheterna har fått varierande fasadmaterial och kulörer. Vi visas av Bengt Säberg från fastighetsförvaltaren NewSec och inredningsarkitekten Juliette Ciliberto, Varg Arkitekter.

TID OCH PLATS: Måndagen den 27 november, kl.18.00. Vi möts på Terminalvägen 14. Tag T- banans blå linje till Västra skogen, därifrån buss 507 till Tomteboda postterminal.
AVGIFT: 100kr
ANMÄLAN: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Erskinehuset – kv charkuteristen 5

Liksom i Norra Djurgårdsstaden väntas Slakthusområdet i Johanneshov genomgå en utveckling från ett renodlat verksamhetsområde till en stadsdel med bostäder, verksamheter och handel som knyter an till traditionen, projektet Söderstaden. En av de byggnadsminnesmärkta industri- fastigheter som utvecklas varsamt för att ingå i den nya staden är ritad av Ralph Erskine och hans medarbetare Yngve Fredriksén. Byggnaden beställdes av Möller & Co för kafferosteri, lager för kolonialvaror och bananmogningsrum (!) och invigdes 1955. Den består av en lågdel och en kontorsdel i sex plan. Kontorsdelens glasfasader är konstruerade i s k curtain wall- teknik, som var relativt ny för tiden. Fastigheten är idag något återställd och renoverad men i avvaktan på områdets vidare utveckling hyrs lokalerna ut av fastighetsägaren Castellum på korttidskontrakt. Vi får nu möjlighet att se denna fastighet med förvaltaren Lisa Montin och Karin Winter, som vi ju känner som Erskineexpert.

TID OCH PLATS: Onsdagen den 11 oktober kl.17.00 i Hisshallen, Hallvägen 21, Johanneshov.

AVGIFT: 100 kr.

ANMÄLAN: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail vannerna@arkdes.se

Urban Escape – det nya citykvarteret vid gallerian

Nu har vi fått möjlighet till en första titt i det nya stadsrummet mitt i stan! Detta stora projekt som omfattar ”fem hus, fyra gator, två torg och en galleria” och däribland inte mindre än två nyinvigda hotell med över 500 rum i det som var gamla Swedbank. Kvarteret har också fått en ny entré mellan Brunkebergstorg och Gallerian. AMF Fastigheter planerar för en kontrastrik mix av handel, caféer, restauranger och kontor – Stockholm ska få ett nytt citykvarter för dygnets alla timmar. Vi får en översiktlig presentation av det stora kvarteret med ett par nedslag i färdiga delar av projektet. I korsningen Hamngatan/Regeringsgatan byggs ett helt nytt hus. Vi vägleds av fastighetschef Andreas Kjellbom, AMF, och arkitekter från Reflex Arkitektur och White Arkitekter som är engagerade i projektet.

TID OCH PLATS: Den nya entrén, måndagen den 22 maj, kl. 17.00
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: 35 personer

Wenner-Gren Center

Wenner-Gren Center uppfördes åren 1959-1961 efter ritningar av arkitekterna Sune Lindström och Alf Bydén. Anläggningen består av tre huskroppar: Symposiebyggnaden, Tetragon, närmast Sveavägen, en lägre halvcirkelformad byggnad, Helicon, som rymmer bostäder för gästforskare och, Pylon, det karakteristiska höghuset, en hög tornbyggnad som med sina 24 våningar sträcker sig 74 meter över mark. Byggnaden var det första höghuset i Sverige som genomfördes med stålkonstruktion. För att ge intryck av ett ännu högre hus är formen avsmalnande uppåt. Inredningsarkitekten Malene Bjørn svarade för inredningen av forskarbostäderna och den fantastiska ”klubbvåningen” i tornbyggnadens två översta plan som i allt väsentligt är bevarad i ursprungligt skick. Vi samlas i festvåningen där arkitekt Joe Lindström, son till Sune Lindström, och som själv arbetat med WGC i olika skeden, berättar om hela anläggningen och dess historia samt visar oss ”klubbvåningen”. Vi har gjort upp med SABIS, som driver restaurangen, att de som önskar kan äta en konferenslunch där uppe inför visningen- ett trevligt sätt att umgås bland vänner, att insupa atmosfären och njuta av en av Stockholm mest spektakulära utsikter.

TID OCH PLATS: Tisdagen den 25 april. Lunch kl 12. Presentation kl 13. Sveavägen 66, restaurangen på 24 våningen
AVGIFT: Visningen 100 kr. Lunchen därutöver 135 kr.
ANMÄLAN: För lunchgäster gäller att så snart du fått bekräftelse på att du får plats ska du betala lunchen till vänföreningen, se konton under Övrigt i Medlemsbrev 2.17.

Trygg-Hansas hus – utveckling av en ikon

Trygg- Hansahuset är ett byggnadskomplex som uppfördes 1972-1977 på Kungsholmen, som huvudkontor för den nybildade försäkringskoncernen. Arkitekter är Anders Tengbom och Stefan Solomon, medan gårdens parkanläggning har stadsträdgårdsmästare Holger Blom som upphovsman. År 2009 blåklassades fastigheten av Stockholms Stadsmuseum, vilket är den starkaste kommunala klassningen. 2014 köpte Areim fastigheten av Trygg- Hansa. För att öka attraktiviteten och kvarterets konkurrenskraft vill Areim nu uppdatera byggnaderna för att möta kraven från dagens företag. Genom att öppna upp anläggningen och göra den till en tillgänglig handelsplats kan den bli den knutpunkt som den här delen av Kungsholmen saknar; en plats som människor söker sig till. Den föreslagna ombyggnaden innebär främst att paviljongen och ytorna under mark öppnas upp för allmänheten och att nya kontorsvåningar byggs på taket. De franska arkitekten Manuelle Gautrand är arkitekt för det aktuella förslaget och arbetar med ”lokalt stöd” från svenska arkitektkontoret Equator Stockholm. Guide på visningen är Per Sallmén, fastighetschef, Areim och Yves Chanterreau, senior arkitekt och partner, Equator Stockholm.

TID: måndagen den 27 mars kl 18:00
AVGIFT: 100 kr

Swedbanks nya huvudkontor

För ett par år sedan flyttade Swedbanks huvudkontor till centrala Sundbyberg, en flytt som föranleddes av att banken önskade en ny byggnad som bättre understödde bankens nya aktivitetsbaserade arbetssätt. Den nya byggnaden omfattar 45.000kvm BTA och de skräddarsydda lokalerna för 2.500 anställda har lett till en ökad effektivitet, flexibilitet och lägre hyra. Fastighetsägare är Humlegården Fastigheter och byggnadens arkitekt är danska 3XN (tidigare benämnt 3xNielsen) med Kim Herforth Nielsen, grundare och kreativ chef som projektansvarig, medan Tengbom svarar för den lösa inredningen. Planen bygger på en zigzag-lösning som utvecklats av arkitektkontoret till ett tema även i andra projekt, varmed den stora volymen bryts upp i en mänsklig skala så att den både invändigt och utvändigt verkar inbjudande och överskådlig. Arkitekten skriver också på hemsidan att designen tar avstamp i Swedbanks kärnvärden: öppenhet, enkelhet och omtanke. Byggnaden är certifierad i Miljöbyggnads högsta klass, och har vunnit en rad utländska priser, däribland det prestigefulla ULI Global Excellence Awards utdelat av Urban Land Institute i USA. Vi träffas på en av fastighetens ljusgårdar där arkitekt Anders Wadman, partner och kontorschef på 3XN Sverige i Stockholm och handläggande arkitekt för byggnaden, berättar om byggnaden före en guidad tur med företrädare för banken.

Obs, tiderna!
TID: Måndagen den 13 mars kl. 15.30 (till 16,45)
PLATS: Landsvägen 40, Sundbyberg
AVGIFT: 100 kr

Kontorsbesök på Murman arkitekter

Murman arkitekter grundades 1985 av Hans Murman, som fortfarande är aktiv i företaget. Idag ägs det av Ulla Alberts och Helena Andersson. Kontoret, som har ett 30-tal anställ- da, har erfarenhet och kunskap att följa hela byggprocessen från planarbete och tidiga skeden till färdigt bygge och inredning. Detta är ett medvetet val eftersom denna bredd är en förutsättning för att man ska kunna driva en vital och utvecklande verksamhet och skapa en djupare kunskap om och förståelse för sina uppgifter. Kontorets byggnader är spännande, unika i sitt formspråk och lyckas både sticka ut och kännas naturliga i sina sammanhang. Bland kontorets mer aktuella projekt i Stockholmsregionen kan nämnas bostadsbyggnader i kv Abisko i Norra Djurgårdsstaden, Kungsholmshuset och Lumapar- ken i Hammarby Sjöstad, Dansmuseet på Drottninggatan och inredning av entréhallen/ Hangaren till Sveriges Radio. Kontoret har också ritat ett antal byggnader och anlägg- ningar i fjällvärlden, senast säkerhetsstugan på Kebnekajse. Sameparlamentet – en tävling som kontoret vann bland 111 inlämnade förslag, har ännu inte påbörjats. Förhoppningsvis beslut om placering av byggnaden i februari 2017. Vi hälsas välkomna till kontoret av Helena Andersson, Ulla Alberts och Hans Murman.

TID & PLATS: Onsdagen den 25 januari kl 18.00. Peter Myndes Backe 12
ANTAL: 30 personer
AVGIFT: 100 kr

Kulturhuset Stadsteatern

Kulturhuset känner vi alla, men nu ska vi få en initierad inblick i fastigheten. Arkitekten Peter Celsing (1920-1974) var en Sveriges främsta arkitekter under mitten av 1900-talet. En radikal modernist som gjorde viktiga insatser för 50-talets kyrkobyggnader och för Stockholms nya city. Kulturhuset uppfördes 1968 – 1974 och blev det kulturella inslaget och den arkitektoniska höjdpunkten i den hårt kritiserade citysaneringen. Byggnaden var under några år provisoriska lokaler för Sveriges riksdag och den europeiska Säkerhetskonferensen, men 1990 färdig- ställdes Stora scenen och Stockholms stadsteater kunde flytta in. Vi tar en titt på stora scenen innan vi samlas för att få en berättelse om husets tillblivelse och Peter Celsings skisser, målningar och modeller. Sedan går vi runt och tittar med vår guide arkitekt Per Ahrbom, en av Celsings medarbetare vid den tiden.

TID & PLATS: Måndagen den 28 november kl.18.00, Kulturhusets övre entré
ANTAL: 35 personer
AVGIFT: 100 kr

Riksförsäkringsanstalten – Marginalen Bank

Riksförsäkringsanstalten, senare Försäkringskassan, på Adolf Fredriks kyrkogata var resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1928 som Sigurd Lewerentz vann. Det bearbetade förslaget uppfördes sedan 1932. Lewerentz var en av dem bakom Stockholmsutställningen och projektet är präglat av den aktuella perioden, brytningstiden mellan klassicism och modernism. Försäkringskassan lämnade inte byggnaden förrän 2008, men 2001 lät man genomföra en första ombyggnad. Byggnaden har högsta klass av kulturminnesskydd så renoveringar till dagens kontorsliv kräver svåra avvägningar. Den lösa inredningen, av vilken en stor del var specialritad av Lewerentz, har inte något skydd i bygglagstiftningen, så den är sedan länge skingrad. Besöket inleds med ett bildspel med tävlingsförslaget och bilder från 30-talet samt en presentation av den nuvarande hyresgästen Marginalen Bank. Därefter besöker vi byggnaden och får höra om företagets ambitioner att ”bruka och bevara”, genom att förena återställande inslag med dagens användningskrav. Arkitekt Karin Winter kommer att vara med oss på visningen tillsammans med representant för verksamheten, Lars-Olof Lindberg.

TID & PLATS: Onsdagen den 23 november, vid porten på Adolf Fredriks kyrkogata 8, kl.18.00
ANTAL: 30 personer
AVGIFT: 100 kr

KMH – Kungliga Musikhögskolan

Vid besöket på AIX arkitektkontor förra hösten hörde vi om Kungliga Musikhögskolan (KMH) och den långa process som lett fram till den anläggning som vi nu äntligen ska besöka. Redan 2003 gjorde arkitektkontoret den första utredningen av en ny musikhögskola, då på platsen för den gamla. När Akademiska Hus året därpå förvärvade fastigheten i hörnet av Valhalla- vägen och Lidingövägen kom anläggningen att också omfatta byggnader inom byggnads- minnet Stalletablissemanget. Den stora glasade huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum, administration, m.m. Flygelbyggnaden mot Lidingövägen utgör en skärm i stadslandskapet med en entréportik för KMH:s campus och innehåller bland annat huvuddelen av övningsrummen och även en del undervisningsrum. Fokus för planeringen av glashuset har varit entréhallen. KMH:s alla aktiviteter utgår från detta gemensamma rum som sammanfogar de publika lokalerna och skolans centrala funktioner. Arkitekt Tobias Rosberg, AIX arkitekter, och företrädare för verksamheten guidar oss i byggnaden.

TID & PLATS: Måndagen den 24 oktober. Vi har två visningar kl. 16 och kl. 18. Då du anmäler dig måste du ange vilken du föredrar. Vi samlas vid huvudentrén, Valhallavägen 105.
AVGIFT: 150 kr. Anmälan tidigast den 20 september