Kategoriarkiv: Föreläsning

Kiruna flyttar – tre föreläsningar

I våras höll professor Göran Cars en mycket uppskattad föreläsning om ”historiens största stadsomvandling”, den som pågår i Kiruna. Stadens centrum ska flytta ca tre kilometer österut eftersom LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Nu återkommer vi med tre föreläsningar om det fascinerande projektet. är det möjligt att flytta en hel stad till en ny plats och bygga upp den på nytt – och samtidigt bevara den unika identiteten hos staden och dess invånare? Det är den fråga som alla inblandade nu ställer sig och som man har ambitionen att besvara jakande.

Föreläsningarna är nu är tillbaka i vår egen hörsal. ArkDes bjuder på den! Vi har också valt att lägga dem på tisdagar redan kl. 17.00 (1 mars, 5 april och 10 maj) så att vi kan mingla och eftersnacka i Bloms. Vi hoppas också att något om Kiruna från arkivet kan presenteras i anslutning till föreläsningarna.

OBS första föreläsningen, tisdag 1 mars, genomförs i Tekniska Nämndhusets hörsal på Fleminggatan 4.

Läs om föreläsningarna i separat programblad (pdf 96kB).

Höstens föreläsningar: två böcker och en tv-serie

Även denna höst kommer vi att ordna tre föreläsningar. Den första och den sista föreläsningen knyter vardera an till en aktuell och spännande bokutgivning under sensommaren, medan den andra föreläsningen kopplar vi till en aktuell TV- serie. Således: Två böcker och en TV- serie. Liksom i våras äger föreläsningarna rum i Tekniska Nämndhusets hörsal första onsdagen i månaden kl 18.00 till ca 19.30.

AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/ gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med föreningen- och med arkitekturen!

SÖDRA ÄNGBY- MODERNISM, ARKITEKTUR, LANDSKAP

 

Södra Ängby
Södra Ängby

I höst kommer en bok om Södra Ängby, området som presenterats ovan. Boken samlar sig kring nio kapitel skrivna av några av de främsta experterna inom ämnet och som beskriver modernismens uppkomst och utveckling på kontinenten för att sedan landa i denna stockholmsförstad. Föreläsningen ger ett svep genom boken. Där får vi veta hur tankarna formades hos stadsplanerarna, hur de påverkads av de internationella influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland, vilka arkitekter som ritade husen, hur husen byggdes och var de nyinflyttade kom ifrån. Men i Södra Ängby kan vi också avläsa något annat. Vi ser reflektionen av ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen, som i sin tur studerades internationellt under benämningen Sweden – the middle way. Det var en tid när Sverige var världens modernaste land. Föreläsningen kan ses som en fördjupning av de intryck och informationer som givits vid septembervandringen, men förutsätter givetvis inte att man var med på denna. Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor och en av bokens fyra redaktörerna kommer att hålla denna föreläsning.

TID: Onsdagen den 7 oktober.

FRÖKEN FRIMANS STOCKHOLM

mästersam-högTV-serien Fröken Frimans krig (från 2013) bygger på en sann historia från 1905. Det är berättelsen om några stockholmskvinnor som under ledning av lärarinnan Anna Whitlock (verklighetens fröken Friman) bildade en kooperativ matbutik som de kallade Svenska Hem. Det blev en spännande kamp. För hur gör kvinnor som varken har rösträtt eller egna pengar? När de får alla Stockholms manliga handlare emot sig? Trots motståndet fanns efter 10 år fem butiker i Stockholm och över 3000 medlemmar. Selma Lagerlöf, Ellen Key, Elin Wägner – ”alla” den tidens kända kvinnor var med! Den första butiken låg på Jakobsbergsgatan 6 och flyttades senare till Mäster Samuelsgatan 3. Såväl Vasastan som Kungsholmen, Södermalm och Lidingö fick butiker innan Svenska Hem gick ihop med Konsum Stockholm år 1916. Journalisterna Monika Björk och Eva Kaijser har skrivit boken som TV-serien bygger på. De kommer och berättar historien om vad som hände i verkligheten med kvinnorna, butikerna och den kamp för kvinnornas rösträtt som alla samtidigt deltog i. TV-serien återkommer med nya avsnitt i jul.

TID: Onsdagen den 4 november.

ATT SKRIVA OM 1000 ÅR AV SVENSK ARKITEKTUR

bedoirebildDen svenska arkitekturens historia är namnet på Fredric Bedoires nya praktverk där Sveriges historia beskrivs genom arkitekturen. I det första bandet (1000 – 1800) vävs byggherrar och arkitekter, stilhistoria och byggnadsteknik samman med social utveckling och ekonomiska konjunkturer alltifrån kristnande och riksbildning fram till att industrialiseringen förändrar världen. I det andra bandet (1800- 2000) följer vi den begynnande industrialiseringen fram till dagens nyliberala, postindustriella samhälle. På höstens tredje och sista föreläsning kommer Fredric Bedoire att tala om själva arbetet med att skriva om 1000 år av svensk arkitektur. Han kommer särskilt att fokusera på arkitekturfotografiets betydelse och förändring under mer än 150 år. Fredric Bedoire var tidigare universitetslektor och föreståndare i arkitekturhistoria vid KTH och är professor emeritus från Konsthögskolans arkitekturskola och författare till ett stort antal intressanta och uppmärksammade böcker.
TID & PLATS: Onsdagen den 2 december kl. 18.00. Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
AVGIFT: 150 kr betalas på plats om man inte betalat för hela serien. även icke-medlemmar är välkomna.

Onsdagsföreläsning

Då ska vi få veta mer om tankarna som formades hos stadsplanerarna, hur de internationella influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland påverkade, vilka arkitekterna som ritade husen var, hur det gick till när husen byggdes och var de nyinflyttade kom från. Men i Södra Ängby kan vi också avläsa något annat. Vi ser reflektionen av ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen- Det var en tid när Sverige var världens modernaste land. området, Thorbjörn Andersson, redaktör för den ovan nämnda boken samt någon/ några av de författare som medverkar i boken medverkar under kvällen.

Tid: onsdag 7 oktober kl. 18
Kostnad: 150 kr.
I nästa Medlemsbrev preciseras programmet ytterligare.

 

Material och konstruktion ger form

”Så länge jag minns har jag varit intresserad av konst och arkitektur. Det var därför naturligt att jag, som ingenjör, utvecklade ett stort engagemang för konstruktioner som leder till stor arkitektur.” Så skriver Sture Samuelsson i det praktverk, Ingenjörens konst, han just avslutat. I sin föreläsning kommer han att presentera betydelsefulla ingenjörer och visa på hur den goda arkitekturen bärs fram av sin konstruktion. Boken argumenterar stark för en ökad samverkan mellan arkitekter och konstruktörer. Sture Samuelsson är professor em. i ämnet Konstruktionslära vid KTH Arkitektur. Han är utbildad som civilingenjör och har haft olika positioner inom högskolor och i privat näringsliv.

TID: Onsdagen den 6 maj, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.

Kiruna – historiens största stadsomvandling

Kiruna är en av Sveriges yngsta städer, vars framväxt är starkt kopplad till LKABs brytning av järnmalm från början av förra seklet. År 2004 stod det klart att fortsatt verksamhet vid LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Kommunen har sedan beslutat att flytta den nuvarande stadskärnan till säker mark 2,5 kilometer österut. Göran Cars berättar om den fascinerande processen och utvecklingsplanen. Göran Cars är professor i Samhällsplanering och miljö vid KTH. Sedan januari 2013 är han verksam i Kiruna kommun med uppgift att ta fram en utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas.

TID: Onsdagen den 8 april, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.

Restaureringen av Stockholms slotts fasader – ett 25-årigt projekt

De flesta av oss har säkert följt diskussionen om färgsättningen av Stockholm Slott. Under vårens första föreläsning berättar Malin Myrin om de ambitiösa förarbetena för att bestämma fasadernas kulör. Men vi får även höra om ett annat inslag i den pågående 25-åriga restaureringsprocessen nämligen restaurering av den gotländsk sandsten som finns i slottets fasader- ett fascinerande hantverk. Malin Myrin, konservator fil. dr. är verksam som projektledare på Statens fastighetsverk med ansvar bl.a. för den omfattande restaureringen av Stockholms slotts fasader.

TID: Onsdagen den 4 mars, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.

Holger Blom och Stockholmsskolan betydelse för stadens parker

Under vårens föreläsningsserie träffade vi Thorbjörn Andersson som berättade om sin och landskapsarkitektens arbetsprocess. Under höstens sista föreläsning i Stockholms-serien kommer Thorbjörn tillbaka och ger oss en bakgrund i historien med den s k Stockholmsskolan och vad dess företrädare bl a Holger Blom och Erik Glemme har betytt för landskapsarkitekturens allt större roll i modernt stadsbyggande. Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor, har skrivit och/eller medverkat i ett trettiotal böcker, nu senast med en essätext i den nyutkomna guideboken om svensk landskapsarkitektur, ”Stadens offentliga rum”.

TID: Onsdagen den 3 december kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: 150 kr betalas på plats. Även icke medlemmar välkomna!!!
ANMÄLAN: Krävs ej.

Staden och vattnet – stadsbyggnadsdebatter som varit

Den andra föreläsningen i Stockholmsserien har fokus på kritik och debatt kring Stockholms- frågor i ett historiskt perspektiv. Den kommer särskilt att kretsa kring det som givit staden dess unika särprägel – förhållandet mellan bebyggelsen, infrastrukturen och vattnet. Föreläsare är Eva Eriksson, fil.dr i arkitekturhistoria och tidigare lektor vid Stockholms Universitet och Högskolan på Gotland. Hon var redaktör för tidskriften Arkitektur 1976-86, har skrivit en avhandling och två böcker om den moderna stadens framväxt under det tidiga 1900-talet samt medverkat i en lång rad antologier. Hon är en välkänd arkitekturkritiker.

TID: Onsdagen den 5 november, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: 150 kr betalas på plats. Även icke medlemmar välkomna!!!
ANMÄLAN: Krävs ej.

Bokrelease

Föreningens medlemmar är välkomna när Arkdes presenterar en antologi med titeln ”Forskning i centrum”. Antologins författare berättar och visar bilder från sina artiklar, därefter samtal och mingel i Bloms café. Texterna i antologin utgår från Arkdes samlingar och arkiv eller från forskningsprojekt som bedrivs där. Det är tolv forskande arkitekter, historiker, konstvetare och konstnärer som delar med sig av sitt arbete kring rumsliga och platsspecifika forskningsfrågor. Fil.dr Monica Sand är antologins redaktör.

TID: Tisdagen den 14 oktober, kl. 17.00
PLATS: Hörsalen Arkitektur- och Designcentrum
ANMÄLAN: Per mail vannerna@arkdes.se eller per tel 08-611 35 96.
AVGIFT: Ingen avgift

En modern klassiker – Folksamhuset

Folksamhuset är en imponerande skyskrapa med fasad av blästrad vit Ekebergsmarmor och blå plattor av emalj. Huset invigdes 1960 som huvudkontor för försäkringsbolaget Folksam. Arkitekter var Nils Einar Eriksson och Yngve Tegnér. Stadsträdgårdsmästare Holger Blom var medarkitekt när det gällde utformningen av den ursprungliga parken nedanför huset. Stora delar av interiören med möbler och armaturer specialbeställdes för lokalernas utformning och förskönande. Konsten välkomnar besökarna redan i entrén. IT-utvecklingen gick väldigt fort och Folksam byggde 1976-78 det nya, sk Datahuset. Under 1980-talet gjordes ytterligare en större tillbyggnad för att huvudkontoret skulle kunna koncentreras vid Skanstull. I rundvandringen får vi också se den fina konsten i byggnaden, exempelvis en textilgobeläng formgiven av Barbro Nilsson, bronsskulpturer av Carl Eldh, målningar av Isaac Grünewald, glasmosaik av Sven X:et Eriksson. Ciceron för visningen är Stig Karels som arbetat på Folksams Marknadsavdelning sedan 1979 och som med sitt stora engagemang varit drivande i att öppna huset för visningar.

TID: Måndagen den 20 oktober kl 18.00
PLATS: Folksamhusets kundhall,
ANMÄLAN: Per mail vannerna@arkdes.se eller per tel 08-611 35 96.
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Högst 20 personer