Tidstypiskt – detaljerna berättar

Tidstypiskt, Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880-1980 är titeln på en aktuell bok av arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen (Byggtjänst 2016). Författarna är sedan länge kända för viktiga grundläggande skrifter om arkitektur och stadsbyggnad från olika tidsperioder. Den första boken, Så byggdes husen, kom redan på 1980-talet – och har sedan givits ut i nya upplagor. Författarna önskar med den senaste boken Tidstypiskt öka medvetenheten och kunskapen om detaljernas betydelse för vår byggda miljö. Genom att beskriva de stilhistoriska skillnaderna i utformning av fönster, trapphus och snickerier decennievis från 1880-tal till 1970- tal lyfter de fram vardagsarkitekturen. Boken är resultatet av mer än fem års forskning och dokumentation, då de bland annat inventerat trapphus och lägenheter, gjort måttstudier på dörrkarmar och golvlister, fotograferat utrivet byggmaterial i återvinningssäckar och studerat öppna spisar på Hemnet! Cecilia Björk och Laila Reppen berättar om sitt arbete och boken.

TID: Tisdagen 7 februari kl. 17.00
PLATS: Aula ArkDes
AVGIFT: 150 kr
ANTAL: ca 100