Medlemsbrev 1.17

ARKITEKTURVÄNNER. Åter är ett verksamhetsår till ända- och ett nytt påbörjat. Dags att titta lite bakåt, men mest framåt. Det har varit ett intensivt verksamhetsår med ett stort antal programpunkter; 10 studiebesök, 7 föreläsningar, 2 visningar på ArkDes, en lördagsutflykt, en resa till Kiruna och en till Venedig samt ett som vanligt välbesökt årsmöte. Under vintern genomförde vi också ett medlemsmöte för att få inspel till det remissyttrande som styrelsen skulle avge på Christer Larssons utredning Gestaltad Livsmiljö, bl a dess förslag om att i prak- tiken lägga ner ArkDes. Dessbättre gav kulturministern under våren klart besked att ArkDes skall vara kvar som nationellt arkitekturmuseum och bedriva en främjande, samverk-ande och debatterande roll i arbetet för god arkitektur, form och design. Ännu har vi inte hört något om efterträdare till Kerstin Brunnberg, vars förordnande gick ut vid halvårsskiftet. På det nya året möttes vi av det fantastiska beskedet att ArkDes ökat sitt besöksantal med 122% under 2016- grattis moderskepp!!! Vänföreningens förhoppning för det nya året är att vi ser ett fortsatt ökat intresse för arkitektur- och samhällsbyggnadsfrågorna och att detta manifesteras i ett ökat medlemsantal i föreningen. Och så hoppas vi förstås att nedanstående och kommande programpunkter ska kännas inspirerande för er alla. Välkomna!

Läs hela medlemsbrevet som PDF här.

Det finns även på sidan Medlemsbrev.