KMH – Kungliga Musikhögskolan

Vid besöket på AIX arkitektkontor förra hösten hörde vi om Kungliga Musikhögskolan (KMH) och den långa process som lett fram till den anläggning som vi nu äntligen ska besöka. Redan 2003 gjorde arkitektkontoret den första utredningen av en ny musikhögskola, då på platsen för den gamla. När Akademiska Hus året därpå förvärvade fastigheten i hörnet av Valhalla- vägen och Lidingövägen kom anläggningen att också omfatta byggnader inom byggnads- minnet Stalletablissemanget. Den stora glasade huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, övningsrum, datorsalar, studior med kontrollrum, undervisningsrum, administration, m.m. Flygelbyggnaden mot Lidingövägen utgör en skärm i stadslandskapet med en entréportik för KMH:s campus och innehåller bland annat huvuddelen av övningsrummen och även en del undervisningsrum. Fokus för planeringen av glashuset har varit entréhallen. KMH:s alla aktiviteter utgår från detta gemensamma rum som sammanfogar de publika lokalerna och skolans centrala funktioner. Arkitekt Tobias Rosberg, AIX arkitekter, och företrädare för verksamheten guidar oss i byggnaden.

TID & PLATS: Måndagen den 24 oktober. Vi har två visningar kl. 16 och kl. 18. Då du anmäler dig måste du ange vilken du föredrar. Vi samlas vid huvudentrén, Valhallavägen 105.
AVGIFT: 150 kr. Anmälan tidigast den 20 september