Bygge och bråk – Rasmus Waern

bygge-rasmus”Badringen” i Riddarfjärden, Stadsbiblioteket, Slussens omvandling, Nobelhuset… alla är de kända exempel på byggnader och anläggningar som lett till starka proteststormar då planerna på omvandling eller nyuppförande presenterats. Runtomkring i landet finns det säkert otaliga liknande exempel på motstånd mot det nya. Men varför leder planer på nya hus så ofta till bråk? Är det något dåligt, eller finns det också något bra i konflikterna? Och hur ska man i så fall göra för att stärka de goda bråken, och minska de dåliga? Arkitekten och arkitekturhistorikern Rasmus Wærn berättar i sin föreläsning om bråkens historia och om hur de kan hanteras. Hans uppmärksammade bok ”Bygge och bråk” (Atlantis) rör sig i kärnan för dagens stora arkitekturdebatter.

TID & PLATS: Tisdagen den 1 november kl. 17.00 i ArkDes Aula
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. Om man betalar för alla tre föreläsningarna kostar det 360 kr. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta med dig familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och dess vänner!