Kiruna

Kiruna flyttar – byggnader som kollektiva minnen

Den sista föreläsningen av vårens tre återstår. Från att i den första föreläsningen ha hört mer övergripande om Kiruna i dag och bakgrunden till flytten och under den andra stiftat bekantskap med det aktuella förslaget för den nya staden och de processer som lett dit – ska vi nu höra mer om enskilda objekt. Arkitekt SAR/MSA Lars Gezelius berättar om Kiruna kyrka. Vi får höra om det nya Sametinget, resultatet av en tävling redan 2006 som vanns av Murman arkitekter, och som nu funnit sin plats i den nya staden. ännu ett exempel på stadens konstnärliga ambitioner är konstprojektet Lysmasken, som handlar om gestaltningen av gränsen till deformationsområdet. Arkitekt SAR/MSA Markus Aerni, Happyspace, berättar om det projektet.

TID & PLATS: Tisdagen de 10 maj, kl. 17.00 i ArkDes hörsal
AVGIFT: 150 kr för den som inte redan betalat för hela serien