Mall of Scandinavia

På begäran ska vi nu tillsammans med ansvariga besöka Mall of Scandinavia. På ett tidigare gammalt industriområde i Solna har på kort tid den sk Arenastaden vuxit fram omfattande fotbollsarenan Friends, som vi tidigare besökt, ett hotell med 400 rum och denna jättelika galleria. Anläggningen omfattar över 200 butiker och restauranger, en stor biograf samt 55.000 kvm kontor och 108 bostäder, varav 50 radhus på taket. ägare är Unibail-Rodamco, ett franskt-holländskt bolag och PEAB har byggt. Fabege äger kontorshusen och bostäderna är byggda av PEAB Bostad. Vid byggandet har man haft stora miljöambitioner som bl a inneburit certifiering i högsta klass i det internationella systemet BREEAM. Våra guider är arkitekt SAR/MSA Peter Walker och arkitekt SAR/MSA Stina McKay på BAU AB, som ansvarat för byggnadens yttre utformning och handlingar till genomförandet.
TID & PLATS: Måndagen den 22 februari kl. 18.00, Stjärntorget, gallerians södra entré vid möbel under skärmtak.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 2×25 personer. Beroende på intresse kan två grupper ordnas.