Kiruna

Kiruna flyttar – tre föreläsningar

I våras höll professor Göran Cars en mycket uppskattad föreläsning om ”historiens största stadsomvandling”, den som pågår i Kiruna. Stadens centrum ska flytta ca tre kilometer österut eftersom LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Nu återkommer vi med tre föreläsningar om det fascinerande projektet. är det möjligt att flytta en hel stad till en ny plats och bygga upp den på nytt – och samtidigt bevara den unika identiteten hos staden och dess invånare? Det är den fråga som alla inblandade nu ställer sig och som man har ambitionen att besvara jakande.

Föreläsningarna är nu är tillbaka i vår egen hörsal. ArkDes bjuder på den! Vi har också valt att lägga dem på tisdagar redan kl. 17.00 (1 mars, 5 april och 10 maj) så att vi kan mingla och eftersnacka i Bloms. Vi hoppas också att något om Kiruna från arkivet kan presenteras i anslutning till föreläsningarna.

OBS första föreläsningen, tisdag 1 mars, genomförs i Tekniska Nämndhusets hörsal på Fleminggatan 4.

Läs om föreläsningarna i separat programblad (pdf 96kB).