Arkdes framtid – myndighet för gestaltad livsmiljö??

Utredaren Christer Larsson lämnade i oktober sitt betänkande Gestaltad Livsmiljö till kulturministern. Strax före jul fick Arkitekturens vänner, tillsammans med drygt 300 andra myndigheter, organisationer och företag, remissen på utredningen- svaren ska vara inne den 14 mars. Utredningens ambition är att stärka arkitekturens roll i samhället och man vill sjösätta begreppet Gestaltad Livsmiljö för detta vida ansvarsområde. Det är få skarpa förslag i utredningen och det mest genomgripande av dem är att ArkDes ska omvandlas till en ”Myndighet för Gestaltad Livsmiljö”, att samlingarna flyttas till annat statligt museum och att utställningsverksamheten upphör. Det känns givetvis viktigt att stödja ”vårt ArkDes” och medverka till att det får goda förutsättningar att utvecklas på ett sätt som gynnar engagemang, kunskapsutveckling och debattklimat för arkitektur- och samhällsbyggnads– frågor i samhället. Som ett inspel i arbetet med remissvaret inbjuder föreningen därför medlemmarna till ett samtal med styrelsemedlemmar och kansli kring dessa frågor. En sammanfattning av utredningen finns på föreningens hemsida.

TID & PLATS: Tisdagen den 2 februari kl. 17.00 på ArkDes.
AVGIFT: Ingen avgift – men anmäl dig!