Stockholms centralstation

I oktober besöker vi Stockholms ombyggda Centralstation. På uppdrag av Jernhusen har Tengbom arbetat med denna omfattande ombyggnad som syftat till att modernisera stationen och förbättra byggnadens funktion och miljö. Ombyggnaden har genomförts i sju etapper under 2008 – 2015. Projektet har inneburit utmaningar för alla inblandade: Den gamla stationsbyggnaden är ett byggnadsminne, vilket givetvis inneburit många intressanta avvägningar mellan bevarandekrav, tillgänglighetskrav och andra funktions- krav. En kvarts miljon personer passerar dagligen centralstationen- och det skulle de göra även under ombyggnadsprocessen. Den ursprungliga Centralstationen invigdes 1871. Arkitekt var A W Edelsvärd. Byggnaden har sedan dess genomgått ett antal mer genom- gripande förändringar. En påbyggnad gjordes 1910 av arkitekten F Zettervall som också svarade för om- och tillbyggnaderna under 1920-talet. Vid en stor ombyggnad under 1950-talet rensades fasaden från sina renässansdetaljerna och ”ringen” i entréhallen togs upp. Mark Humphreys, kontorschef på Tengbom och ansvarig arkitekt för ombyggnaden berättar om projektet och guidar oss runt i byggnaden.

TID & PLATS : Måndag 23 november kl 19.00 (OBS tiden!!!) vid ”Ringen” i stora hallen.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 30 personer