Södra Ängby

Sensommarvandring i Södra Ängby

Södra Ängby, den vita staden (1934-40), är en villaförstad som består av drygt 500 villor utströdda på två berg vid Mälarens norra strand. Området är Europas största område med enfamiljshus i en alldeles egen och regional tolkning av den internationella funktionalismen, ibland kallad nordisk funktionalism. Under denna vandring får vi, förutom att höra om områdets historia även ett unikt tillfälle att komma in i två av de mera bemärkta villorna, vilka presenteras av sina ägare. På Pilos väg hälsar vi på hos familjen Johansson som bor i ett av de arkitektoniskt mer välkomponerade husen (arkitekt Edvin Engström). På Molinvägen hälsar vi på hos familjen Källenius, som bor i områdets största villa, ett spektakulärt hus ett närmast teatermässigt rumsligt upplägg (arkitekt Björn Hedvall). Vår guide på den drygt kilometerlånga vandringen är Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor.

TID & PLATS: Måndagen den 14 september. Samling kl 18.00 vid Ängbyplans T-banestation och avslut vid Islandstorgets (båda Gröna linjen).
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 50 personer