Södra Ängby

Onsdagsföreläsning

Då ska vi få veta mer om tankarna som formades hos stadsplanerarna, hur de internationella influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland påverkade, vilka arkitekterna som ritade husen var, hur det gick till när husen byggdes och var de nyinflyttade kom från. Men i Södra Ängby kan vi också avläsa något annat. Vi ser reflektionen av ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen- Det var en tid när Sverige var världens modernaste land. området, Thorbjörn Andersson, redaktör för den ovan nämnda boken samt någon/ några av de författare som medverkar i boken medverkar under kvällen.

Tid: onsdag 7 oktober kl. 18
Kostnad: 150 kr.
I nästa Medlemsbrev preciseras programmet ytterligare.