Kiruna

Kiruna – historiens största stadsomvandling

Kiruna är en av Sveriges yngsta städer, vars framväxt är starkt kopplad till LKABs brytning av järnmalm från början av förra seklet. År 2004 stod det klart att fortsatt verksamhet vid LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Kommunen har sedan beslutat att flytta den nuvarande stadskärnan till säker mark 2,5 kilometer österut. Göran Cars berättar om den fascinerande processen och utvecklingsplanen. Göran Cars är professor i Samhällsplanering och miljö vid KTH. Sedan januari 2013 är han verksam i Kiruna kommun med uppgift att ta fram en utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas.

TID: Onsdagen den 8 april, kl. 18.00
PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4
AVGIFT: Höstens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän!
ANMÄLAN: vannerna@arkdes.se eller 08 – 611 35 96

Föreläsningen ingår i serien ”Tre föreläsningar – om byggnadens och stadens hållbarhet”.  Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan- de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.